• Konsultacijų ir pranešimų apie nelegalų darbą tel. (8 5) 213 9772

 

 

Dok.data 16-03-2023

 

Ar galima nutraukti terminuotą darbo sutartį suėjus terminui su darbuotojais, kurie pakviesti atlikti privalomąją karinę tarnybą?

Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 61 str. 4 d. įtvirtinta, kad draudžiama atleisti iš darbo darbdavio iniciatyva nesant darbuotojo kaltės ar darbdavio valia darbuotoją, pašauktą atlikti privalomąją karo tarnybą, savanorišką nenuolatinę karo tarnybą arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą.
DK draudžia nutraukti darbo sutartį su darbuotojais pašauktais atlikti privalomąją karinę tarnybą tik darbdavio iniciatyva nesant darbuotojo kaltės ir darbdavio valia.