• Konsultacijų ir pranešimų apie nelegalų darbą tel. (8 5) 213 9772

 

 

Dok.data 06-03-2023

 

Kokius dokumentus privalo raštu pateikti inicijuojanti kolektyvines derybas šalis?

DK 188 str. 4 d. numatyta, kad inicijuojanti kolektyvines derybas šalis privalo raštu prisistatyti kitai derybų šaliai.
DK nereglamentuoja, kokius dokumentus bei informaciją turi pateikti profesinė sąjunga darbdaviui, jog įrodytų įsteigimo faktą. VDI specialistų nuomone, jeigu darbdaviui kyla pagrįstų abejonių dėl profesinės sąjungos įsteigimo legitimumo, jis galėtų kreiptis į profesinę sąjungą su prašymu pateikti tam tikrą informaciją, pvz.: steigėjų skaičių, profesinės sąjungos įstatus (statutą) ir pan.?Taigi, tai turėtų būti dokumentas, kuris patvirtintų profesinės sąjungos įsteigimo faktą.