• Konsultacijų ir pranešimų apie nelegalų darbą tel. (8 5) 213 9772

 

 

Dok.data 09-02-2023

 

Kokiems darbuotojams suteikiamos ilgesnės trukmės kasmetinės atostogos?

Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 126 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad darbuotojams iki aštuoniolikos metų, darbuotojams, vieniems auginantiems vaiką iki keturiolikos metų arba neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų, ir neįgaliems darbuotojams suteikiamos dvidešimt penkių darbo dienų kasmetinės atostogos (jeigu dirbama penkias darbo dienas per savaitę) arba trisdešimt darbo dienų kasmetinės atostogos (jeigu dirbama šešias darbo dienas per savaitę). Jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas, šioje dalyje nurodytiems darbuotojams turi būti suteiktos penkių savaičių trukmės atostogos.

Taigi, ilgesnės trukmės atostogos suteikiamos šiems asmenims:
  • darbuotojams iki aštuoniolikos metų;
  • darbuotojams, vieniems auginantiems vaiką iki keturiolikos metų;
  • darbuotojams, vieniems auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų;
  • neįgaliems darbuotojams.
  •