• Konsultacijų ir pranešimų apie nelegalų darbą tel. (8 5) 213 9772

 

 

Dok.data 30-12-2022

 

Koks yra kreipimosi į darbo ginčų komisiją terminas?

Tarp darbo santykių dalyvių kilęs darbo ginčas pirmiausia nagrinėjamas darbo ginčų komisijoje. Darbo santykių dalyvis į darbo ginčų komisiją su prašymu išnagrinėti darbo ginčą dėl teisės privalo kreiptis per tris mėnesius, o neteisėto nušalinimo, neteisėto atleidimo iš darbo ir kolektyvinės sutarties pažeidimo atvejais, – per vieną mėnesį nuo tada, kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie jo teisių pažeidimą.
Jei prašymo pateikimo terminas yra praleistas, darbo ginčo šalis gali prašyti atnaujinti praleistą terminą ir kartu turi nurodyti termino praleidimo priežastis. Praleistą prašymo pateikimo terminą darbo ginčų komisija atnaujina šias priežastis pripažinusi svarbiomis. Jeigu darbo ginčų komisija savo sprendimu termino neatnaujina, per vieną mėnesį nuo darbo ginčų komisijos sprendimo galima kreiptis į teismą pareiškiant ieškinį dėl darbo ginčo dėl teisės išnagrinėjimo teisme.