• Konsultacijų ir pranešimų apie nelegalų darbą tel. (8 5) 213 9772

 

 

Dok.data 16-12-2022

 

Per kokį terminą darbuotojas turi teisę pasinaudoti sukauptomis atostogomis, jeigu buvo tikslinėse atostogose?

DK 127 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta nuostata, jog teisė pasinaudoti visomis ar dalimi kasmetinių atostogų (arba gauti piniginę kompensaciją už jas DK nustatytu atveju, t. y. pasibaigus darbo santykiams) prarandama praėjus trejiems metams nuo kalendorinių metų, kuriais buvo įgyta teisė į visos trukmės kasmetines atostogas, pabaigos, išskyrus atvejus, kai darbuotojas faktiškai negalėjo jomis pasinaudoti.
Jeigu darbuotojas faktiškai negalėjo pasinaudoti kasmetinėmis atostogomis, pavyzdžiui, dėl vaiko priežiūros atostogų, laikinojo nedarbingumo, ar dėl darbdavio veiksmų, tai darbuotojas turi teisę pasinaudoti visomis sukauptomis kasmetinėmis atostogomis ar gauti kompensaciją už visas nepanaudotas kasmetines atostogas pasibaigus darbo sutarčiai. Pažymime, kad DK nenustato termino, per kurį darbuotojas turi pasinaudoti kasmetinėmis atostogomis, kuriomis jis faktiškai negalėjo pasinaudoti, todėl, VDI specialistų nuomone, darbuotojas turi teisę pasinaudoti sukauptomis kasmetinėmis atostogomis per tokį laikotarpį, per kurį jis faktiškai negalėjo jomis pasinaudoti, pavyzdžiui, tiek kiek truko darbuotojo tikslinės atostogos.