• Konsultacijų ir pranešimų apie nelegalų darbą tel. (8 5) 213 9772

 

 

Dok.data 31-07-2022

 

Kaip skaičiuojamas trijų mėnesių terminas papildomai poilsio dienai suteikti darbuotojams, kurie augina vieną vaiką iki dvylikos metų?

Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 138 straipsnio 3 dalis nustato papildomų poilsio dienų suteikimą darbuotojams, kurie augina vieną vaiką iki dvylikos metų. Tokiu atveju, darbuotojas turi teisę pasinaudoti viena papildoma poilsio diena per tris mėnesius (arba sutrumpinti darbo laiką aštuoniomis valandomis per tris mėnesius), tuo laikotarpiu paliekant darbuotojo vidutinį darbo užmokestį.

Minimas trijų mėnesių terminas, per kurį darbuotojas, auginantis vieną vaiką iki dvylikos metų, gali pasinaudoti viena papildoma poilsio diena, skaičiuojamas nuo įstatymo įsigaliojimo (2022-08-01), o vėliau - teisės įgijimo, pavyzdžiui, jau dirbantis darbuotojas šį poilsio laiką galės išnaudoti per rugpjūčio-spalio mėnesius, tuomet kita diena galės pasinaudoti kartą per lapkričio-sausio mėnesius ir taip toliau. Tuomet, kai priimamas naujas darbuotojas poilsio laikas suteikiamas nuo teisės į papildomą poilsio dieną įgijimo ir 3 mėnesiai skaičiuojami nuo šios datos, pavyzdžiui, jeigu naujas darbuotojas įdarbinamas ir teisę į papildomo poilsio dieną įgyja rugpjūčio 15 dieną, papildomo poilsio laiku jis galės pasinaudoti rugpjūčio-spalio mėnesiais.

Pažymime, kad papildomas poilsio laikas nėra perkeliamas į kitą skaičiavimo laikotarpį, išskyrus išimtį, jog jeigu darbuotojas dirba ilgesnėmis negu 8 darbo valandos pamainomis, jo prašymu turi būti suteikiama galimybė pasinaudoti visa laisva darbo diena (pamaina), papildomą poilsio laiką sumuojant, pavyzdžiui, jeigu darbuotojas augina vieną vaiką iki dvylikos metų ir dirba ilgesnėmis, negu aštuonių darbo valandų pamainomis, pvz., 24 val., jo prašymu šis papildomas poilsio laikas gali būti sumuojamas per kelis mėnesius tol, kol susidaro papildoma poilsio diena. Pažymėtina, kad DK nereglamentuoja konkrečios minėtų sumuojamų papildomų poilsio dienų suteikimo tvarkos, tačiau VDI nuomone, darbuotojas pilna papildoma poilsio diena (24 val.) galėtų pasinaudoti kartą per visus devynis mėnesius, po kurių būtų prarandama teisė į šį poilsio laiką.