• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

 

Dok.data 31-03-2022

 

Ar galima darbo sutartyje nurodyti darbo užmokestį tik į „rankas“? Ar visgi turi būti nurodoma su mokesčiais?

Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 140 straipsnio 1 dalis numato, jog kiekvienoje darbo sutartyje turi būti nustatytas darbo užmokestis per mėnesį (mėnesio alga) arba už darbo valandą (valandinis atlygis), išskyrus atvejus, kai šį darbo užmokestį nustato darbo teisės normos. Tokiu atveju sutartyje turi būti pateikta nuoroda į tai nustatančias darbo teisės normas. Atkreiptinas dėmesys, jog DK nėra nustatyta koks darbo užmokestis turi būti nustatomas darbo sutartyje, t.y. ar atskaičius mokesčius ar neatskaičius mokesčių (Bruto/Neto). Taigi, šalys yra laisvos pačios susitarti dėl joms priimtinos darbo užmokesčio įtvirtinimo formos aiškiai ją nurodant darbo sutartyje.