• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

 

Dok.data 31-03-2022

 

Kaip skaičiuojami atostoginiai, kai darbuotojo atostogos prasideda vieną mėnesį, o baigiasi kitą?

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 130 straipsnio nuostatomis, atostoginiai išmokami ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną prieš kasmetinių atostogų pradžią arba, DK nustatytais atvejais, įprasta darbo užmokesčio mokėjimo tvarka ir terminais.
Vidutinis darbo užmokestis atostoginiams išmokėti yra skaičiuojamas vadovaujantis Vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo tvarkos aprašo nuostatomis, kurio 5.1 papunktyje nurodyta, kad skaičiuojamasis laikotarpis yra 3 paskutiniai kalendoriniai mėnesiai, einantys prieš tą mėnesį, už kurį (ar jo dalį) mokamas vidutinis darbo užmokestis.
Atsižvelgiant į nurodytas nuostatas, VDI specialistų nuomone, tuo atveju, kai atostoginiai už visą atostogų laikotarpį apskaičiuojami ir išmokami dieną prieš atostogų pradžią, vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimui imami 3 paskutiniai mėnesiai, einantys prieš atostogų pradžią, pvz., jeigu atostogos prasideda kovą ir baigiasi balandį, skaičiuojamasis laikotarpis yra vasaris, sausis ir gruodis).
Tuo atveju, jeigu atostoginiai skaičiuojami atskirai už kiekvieną atostogų laikotarpį ir išmokami įprasta darbo užmokesčio mokėjimo tvarka ir terminais, (pvz., kovo atostoginiai paskaičiuojami ir sumokami su kovo darbo užmokesčiu, balandžio – su balandžio darbo užmokesčiu), vidutinis darbo užmokestis skaičiuojamas iš 3 paskutinių mėnesių, einančių prieš atitinkamą atostogų dalį.