• Konsultacijų ir pranešimų apie nelegalų darbą tel. (8 5) 213 9772

 

 

Dok.data 31-03-2022

 

Darbuotoja būdama vaiko priežiūros atostogose pradėjo lauktis dar vieno vaiko, nėštumo ir gimdymo atostogos turėtų prasidėti dar nesibaigus vaiko priežiūros atostogoms, ar reikia prašymo nutraukti vaiko priežiūros atostogas prieš prasidedant nėštumo ir gimdymo atostogoms?

Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 132 straipsnio 1 dalis numato, kad darbuotojoms suteikiamos nėštumo ir gimdymo atostogos – septyniasdešimt kalendorinių dienų iki gimdymo ir penkiasdešimt šešios kalendorinės dienos po gimdymo (komplikuoto gimdymo atveju arba gimus dviem ir daugiau vaikų – septyniasdešimt kalendorinių dienų).
DK imperatyviai nenumato pareigos darbuotojai, ketinančiai pasinaudoti nėštumo ir gimdymo atostogomis, apie tai įspėti darbdavį raštu. Tačiau vadovaujantis DK25 straipsnio 1 dalimi, kad darbo sutarties šalys privalo viena kitai laiku pranešti apie bet kokias aplinkybes, galinčias reikšmingai paveikti sutarties sudarymą, vykdymą ir nutraukimą. Taigi gydymo įstaigai išdavus darbuotojai nėštumo ir gimdymo pažymėjimą, darbuotoja turėtų informuoti apie šias aplinkybes darbdavį, kad šis savo ruožtu dėl šių tikslinių atostogų galėtų atlikti reikiamus veiksmus, numatytus teisės aktuose (skaičiuotų darbo stažą kasmetinėms atostogoms kaupti (pagal DK 127 straipsnio 4 dalies 3 punktą), jei yra reikalinga, parengtų reikiamus dokumentus, pateiktų reikiamą informaciją Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Sodra) ir kt.).
Taip pat papildomai paaiškiname, jeigu darbuotoja vaiko priežiūros atostogų metu įgyja teisę į nėštumo ir gimdymo atostogas, tai šių tikslinių atostogų metu anksčiau suteiktos vaiko priežiūros atostogos nenutrūksta, t. y. darbuotoja yra vaiko priežiūros atostogose su vienu vaiku, o su kitu vaiku – nėštumo ir gimdymo atostogose