• Konsultacijų ir pranešimų apie nelegalų darbą tel. (8 5) 213 9772

 

 

Dok.data 03-01-2022

 

Ar premija ir priedas, išmokėti už ilgesnį kaip 1 mėnesio laikotarpį, turi būti įtraukti į didesnį apmokėjimą už darbą poilsio ir švenčių dienomis, viršvalandinį darbą?

Apskaičiuojant darbuotojo darbo užmokestį už darbą poilsio ir švenčių dienomis, viršvalandinį ir naktinį darbą, skaičiuojamas ne tik darbuotojo bazinis (tarifinis) darbo užmokestis, bet ir visos kitos darbo užmokesčio dalys, numatytos DK 139 straipsnio 2 dalies 1–5 punktuose.

DK normose detaliau nereglamentuota padidinto darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarka tokiu atveju, kai darbuotojo darbo užmokesčio dalis, nurodyta DK 139 straipsnio 2 dalies 2-5 punktuose (pvz., premija, priedas), mokama ne kiekvieną mėnesį, o per kitą, ilgesnį laikotarpį, pvz., vieną kartą per metus ar per ketvirtį. VDI Darbo teisės skyriaus specialistų nuomone, šiais atvejais konkreti padidinto darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarka, įskaitant darbo užmokesčio dalies, mokamos kartą per ketvirtį ar kartą per metus, įtraukimo į darbuotojo darbo užmokestį tvarką, galėtų būti numatyta darbo ar kolektyvinėse sutartyse, taip pat – vietiniuose norminiuose teisės aktuose. Tokia tvarka turėtų būti nustatoma vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo bei proporcingumo principais bei siekiant gerinti ne darbdavio, o darbuotojų padėtį, pvz., numatant, kad apskaičiuojant darbo užmokestį tą mėnesį, kurį darbuotojas dirbo poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą, įtraukiama metinė premija ar metinis priedas, padalinti iš 12, kartu numatant, kad gaunama premijos ar priedo dalis įtraukiama apskaičiuojant darbuotojams padidintą darbo užmokestį už tokį darbą ir sekančius 11 mėnesių.