• Konsultacijų ir pranešimų apie nelegalų darbą tel. (8 5) 213 9772

 

 

Dok.data 03-01-2022

 

Dėl vidutinio darbdavio ir darbovietės skaičiaus nustatymo

Vidutinis darbdavio darbuotojų skaičius nustatomas sudedant visų su darbdaviu galiojančiais darbo santykiais susijusių darbuotojų, nepertraukiamai dirbančių darbdavio įmonėje ilgiau kaip tris mėnesius, einančius prieš vidutinio darbdavio darbuotojų skaičiaus nustatymo dieną, skaičių. Į vidutinį darbdavio darbuotojų skaičių įskaičiuojami visų Lietuvos Respublikos teritorijoje esančių darbdavio juridinio asmens filialų, atstovybių ir struktūrinių padalinių bei kitų darboviečių darbuotojai. Į šį vidutinio darbdavio skaičių taip pat įskaičiuojami ilgiau kaip tris mėnesius, einančius prieš vidutinio darbdavio darbuotojų skaičiaus nustatymo dieną, jo įmonėje nepertraukiamai dirbantys laikinojo įdarbinimo įmonės darbuotojai.

Vidutinis darbovietės darbuotojų skaičius nustatomas sudedant visų su darbdaviu galiojančiais darbo santykiais susijusių darbuotojų, nepertraukiamai dirbančių toje darbovietėje ilgiau kaip tris mėnesius, einančius prieš vidutinio darbovietės darbuotojų skaičiaus nustatymo dieną, skaičių.

Į vidutinį darbdavio ir darbovietės darbuotojų skaičių įskaičiuojami pagal visų rūšių darbo sutartis ilgiau kaip tris mėnesius, einančius prieš vidutinio darbdavio ir darbovietės darbuotojų skaičiaus nustatymo dieną, įmonėje nepertraukiamai dirbantys darbuotojai, neatsižvelgiant į jų darbo laiko normą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. A1-280, 7 punkto 1-6 papunkčiu, į vidutinį darbdavio ir darbovietės darbuotojų skaičių neįskaičiuojami:

  • 7.1. moterys, išėjusios nėštumo ir gimdymo atostogų;
  • 7.2. asmenys, išėję atostogų vaikui prižiūrėti;
  • 7.3. darbuotojai, atliekantys privalomąją karo tarnybą arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą;
  • 7.4. asmenys, sudarę autorines ar kitas civilines sutartis;
  • 7.5. praktiką atliekantys studentai ar mokiniai, su kuriais nesudarytos darbo sutartys;
  • 7.6. darbuotojai, sulaikyti teisėsaugos institucijų
  • Taisyklių 7.1–7.3 ir 7.6 papunkčiuose nurodyti darbuotojai į vidutinį darbdavio ir darbovietės darbuotojų skaičių neįskaičiuojami tik tuomet, kai jie nedirbo visus tris mėnesius, einančius prieš vidutinio darbdavio ir darbovietės darbuotojų skaičiaus nustatymo dieną.