• Konsultacijų ir pranešimų apie nelegalų darbą tel. (8 5) 213 9772

 

 

Dok.data 20-12-2021

 

Kaip turėtų būti taikoma DK 56 straipsnio 1 dalies 1 punktas, kai skelbiama dalinė prastova, t. y. kaip skaičiuojamas tos 30 ar 45 dienos, taip pat ar tai laikoma kalendorinėmis dienomis?

Kai per paskutinių dvylikos mėnesių laikotarpį darbuotojui buvo paskelbta prastova pagal DK 47 straipsnio 1 dalies 1 punktą, daugiau kaip keturiasdešimt penkias kalendorines dienas, darbuotojai galėtų pasinaudoti teise nutraukti darbo sutartį pagal DK 56 straipsnio 1 dalies 1 punktą. Paaiškiname, kad vadovaujantis sisteminiu ir teleologiniu teisės normų aiškinimo metodais, skaičiuojant keturiasdešimt penkias kalendorines dienas, atvejais kai darbuotojui skelbiama dalinė prastova, skaičiuojamas laikotarpis turėtų būtų visos dalinės prastovos dienos (t. y., darbuotojo darbo dienos pagal nustatytą grafiką, per kurias darbuotojui paskelbta dalinė prastova). Jeigu skelbiant dalinę prastovą tam tikram laikotarpiui sumažinamas darbo dienų per savaitę skaičius (ne mažiau kaip dviem darbo dienomis), skaičiuojant minėta terminą įskaitomos tik dienos, kai darbuotojas nedirba dėl prastovos, kitu atveju jeigu sumažinamas darbo valandų per dieną skaičius (ne mažiau kaip trimis darbo valandomis), įskaitomos visos darbuotojo darbo dienos, kurių darbo laikas dėl dalinės prastovos yra sumažinamas.