• Konsultacijų ir pranešimų apie nelegalų darbą tel. (8 5) 213 9772

 

 

Dok.data 20-12-2021

 

Ar darbdavys, išsiuntęs darbuotoją į komandiruotę į užsienį, privalo priskaičiuoti darbo užmokestį ir dienpinigius už laikotarpį, kai darbuotojas neatvyksta į darbo vietą nustatytu laiku ir darbuotojo nėra darbo vietoje visą darbo dieną (pamainą)?

Pravaikštos metu, darbuotojas nebūna darbdavio žinioje bei neatlieka pareigų numatytų darbo sutartyje. Pažymėtina, jog Lietuvos Respublikos darbo kodekso 111 straipsnyje apibrėžti laikotarpiai, kurie yra traukiami į darbuotojo darbo laiką. Pravaikštos laikas šiame straipsnyje nėra išskirtas, todėl pravaikštos metu nėra mokamas darbuotojo darbo užmokestis.

Dienpinigiai privalo būti mokami kai komandiruotė trunka ilgiau nei vieną dieną arba kai darbuotojas komandiruojamas į užsienį. Tačiau, kai darbuotojas padaro darbo pareigų pažeidimą – pravaikštą, jis neatlieka savo darbo pareigų (nors pagal grafiką, darbuotojui priklausytų jas vykdyti), todėl VDI Darbo teisės skyriaus specialistų nuomone, už komandiruotės metu fiksuotą pravaikštos laikotarpį, dienpinigiai galėtų būti nemokami.