• Konsultacijų ir pranešimų apie nelegalų darbą tel. (8 5) 213 9772

 

 

Dok.data 06-12-2021

 

Ar reikalingas darbuotojo sutikimas tuo atveju, jeigu jis dirba nekintančios darbo dienos (pamainos) trukmės ir darbo dienų per savaitę skaičiaus darbo laiko režimu (toliau – nekintantis režimas) ir darbdavys keičia jo darbo laiką? Pavyzdžiui, darbuotojas dirba 5 darbo dienas per savaitę nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 8 iki 17 val., darbdavys keičia darbo laiką ir nustato jį nuo 12 val. iki 21 val.?

Pažymėtina, kad darbuotojo rašytinis sutikimas turi būti gaunamas visais atvejais, jeigu keičiama darbuotojui taikomo darbo laiko režimo (nurodyto Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 113 straipsnio 2 dalyje) rūšis, pavyzdžiui, iš nekintančio režimo keičiama į individualų darbo laiko režimą.

Tuo atveju, jeigu darbo laiko režimo rūšis nesikeičia (išlieka nekintantis režimas), tačiau darbuotojo darbo laikas (t. y. darbo dienos pradžia, pabaiga ir pan.) yra nustatytas darbo sutartyje, prieš jį keičiant turi būti gaunamas darbuotojo rašytinis sutikimas DK 45 straipsnyje nustatyta tvarka, kadangi šios sąlygos tampa šalims privalomos, kai dėl jų susitariama.

Jeigu darbuotojo darbo laikas nenustatytas darbo sutartyje, jis gali būti keičiamas darbdavio vidaus norminiu teisės aktu (pavyzdžiui, įsakymu, nekeičiant režimo rūšies) ir darbuotojo sutikimas nėra privalomas. Tačiau, VDI Darbo teisės skyriaus specialistų nuomone, jeigu darbuotojas pagal keičiamą darbo laiką dirbo ilgai ir toks pakeitimas sukeltų reikšmingus neigiamus pokyčius darbuotojo galimybei vykdyti darbo sutartį (pvz., reikiamu laiku atvykti į darbą dėl šeimyninių ar kitų svarbių aplinkybių), darbdavys, tai įvertinęs, turėtų gauti darbuotojo rašytinį sutikimą DK 45 straipsnyje nustatyta tvarka.