• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Dok.data 06-05-2020

 

Ar, nuo 2020 m. gegužės 1 d. pasikeitus potencialiai pavojingų įrenginių kategorijų parametrams bei patvirtinus naują klasifikacinį žymėjimą, reikia naujai perregistruoti anksčiau registruotą potencialiai pavojingą įrenginį?

Perregistruoti potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre registruotų potencialiai pavojingų įrenginių (toliau - PPĮ) nereikia. Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo pakeitimas pakeičia tik nedidelę dalį PPĮ kategorijų pagal jų parametrus. Registruotų PPĮ klasifikacinis žymėjimas bus atnaujinamas automatiškai. Pažymėtina, kad anksčiau išduota „Pažyma apie įrenginio registravimą potencialiai pavojingų įrenginių registre“ galioja.