• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Dok.data 24-03-2020

 

Ar karantino metu gali vėluoti techninės būklės tikrinimai?

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtas karantinas.

Atsižvelgiant į susidariusią situaciją ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo 10 straipsnio („Įrenginių savininkai privalo užtikrinti saugų įrenginių naudojimą, reikiamą techninę būklę ir nuolatinę priežiūrą pagal priežiūros norminių aktų ir įrenginių techninių dokumentų reikalavimus visą įrenginio naudojimo laiką“) VDI informuoja, kad, siekiant užtikrinti visų dalyvaujančių įrenginių techninės būklės tikrinimo procese asmenų saugą ir sveikatą paskelbto karantino metu,  įgaliotų įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigų atliekami įrenginių techninės būklės tikrinimai užtrunka ilgiau, todėl rekomenduoja potencialiai pavojingų įrenginių savininkams tai įvertinti ir suplanuoti reikalingus atlikti potencialiai pavojingų įrenginių  tikrinimus iš anksto, paliekant pakankamą laiko rezervą teisės aktuose nustatytų reikalavimų įgyvendinimo užtikrinimui.