• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Dok.data 16-03-2020

 

Pasibaigė darbuotojo periodinio sveikatos tikrinimo terminas, o asmens sveikatos priežiūros įstaiga neatlieka med. apžiūros. Ką daryti?

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtas karantinas. Minimo nutarimo 3.4.3.5 punkte nurodyta, kad vykdant ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą yra atidedamas profilaktinių patikrinimų vykdymas karantino režimo metu nuo 2020 m. kovo 16 d. 00 val. iki kovo 30 d. 24 val.
Tokiu būdu, karantino režimo metu darbuotojų išankstinės ir periodinės medicininės apžiūros neatliekamos, todėl darbuotojai gali būti įdarbinami ir dirbti nepasitikrinę sveikatos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakyme Nr. 301 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V- 1072 redakcija) „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose ” nustatyta tvarka. Pasibaigus karantino režimo laikotarpiui darbuotojai turi būti siunčiami profilaktiniam sveikatos tikrinimui.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtas karantinas. Minimo nutarimo 3.4.3.5 punkte nurodyta, kad vykdant ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą yra atidedamas profilaktinių patikrinimų vykdymas karantino režimo metu.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 18 d. sprendimu Nr. V-439 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimo Nr. V-387 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų darbo organizavimo paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje pakeitimo“ karantino metu netaikomas reikalavimas įsidarbinantiems ir (ar) dirbantiems asmenims turėti galiojančią sveikatos tikrinimo pažymą.
Tokiu būdu, karantino režimo metu darbuotojų išankstinės ir periodinės medicininės apžiūros neatliekamos, todėl darbuotojai gali būti įdarbinami ir dirbti nepasitikrinę sveikatos. Pasibaigus karantino režimo laikotarpiui, darbdaviai nukreipia darbuotojus, neturinčius galiojančios sveikatos patikrinimo pažymos, privalomam profilaktiniam sveikatos tikrinimui.