• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Dok.data 08-03-2019

 

Darbo sutartyje numatytas 3 mėnesių išbandymo terminas, darbdavio iniciatyva, norint patikrinti, ar darbuotojas tinka sulygtam darbui. Prieš kiek dienų reikia įspėti darbdavį norint nutraukti darbo sutartį darbuotojo iniciatyva išbandymo terminui nepasibaigus?

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 36 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad darbuotojas gali per išbandymo terminą nutraukti darbo sutartį, apie tai raštu įspėjęs darbdavį prieš tris darbo dienas, nepaisant to, kieno iniciatyva buvo nustatytas išbandymo terminas.