• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Dok.data 07-03-2019

 

Noriu pasitikslinti dėl 127 str. 5 dalies „...prarandama praėjus trejiems metams nuo kalendorinių metų, kuriais buvo įgyta teisė į visos trukmės kasmetines atostogas, pabaigos“ kada darbuotojas praras atostogas. Ar darbuotojas prapras atostogas iškart po savo darbo metų pabaigos ar praras nuo kalendorinių metų pražios? Ir taip pat ar galima pagerinti darbuotojams sąlygas darbdaviui priimant sprendimą, kad prarandama praėjus ketveriems metams“


Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 127 straipsnio 5 dalis reglamentuoja, jog teisė pasinaudoti visomis ar dalimi kasmetinių atostogų (arba gauti piniginę kompensaciją už jas DK nustatytu atveju) prarandama praėjus trejiems metams nuo kalendorinių metų, kuriais buvo įgyta teisė į visos trukmės kasmetines atostogas, pabaigos, išskyrus atvejus, kai darbuotojas faktiškai negalėjo jomis pasinaudoti.

Šiuo atveju, svarbu nustatyti datą, kada konkrečiai asmuo įgijo teisę į visos trukmės kasmetines atostogas, nes 2016 m. rugsėjo 14 d. priimto Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603, 6 straipsnio 8 dalis numato išimtį, kad iki 2020 m. liepos 1 d. darbuotojas turi teisę išnaudoti visas sukauptas kasmetines atostogas ar gauti piniginę kompensaciją už jas. Pavyzdžiui, darbuotojas priimtas į darbą 2017-06-15, tokiu atveju 2018-06-14 jis turės įgijęs teisę į visos trukmės kasmetines atostogas, pavyzdžiui, 20 darbo dienų. Taigi, nuo 2018-12-31 (kalendorinių metų, kuriais buvo įgyta teisė į visos trukmės kasmetines atostogas, pabaigos) skaičiuojamas trejų metų terminas ir šiuo atveju, trejų metų terminas pasinaudoti kasmetinėmis atostogomis baigsis 2021-12-31.

Be to, bet kuriuo atveju darbo sutarties sąlyga gali gerinti darbuotojo padėtį, palyginti su ta, kuri nustatyta DK ar kitose darbo teisės normose (DK 33 straipsnio 4 dalis), todėl abi darbo teisinių santykių šalys yra laisvos susitarti dėl abiem pusėms priimtinų darbo sutarties sąlygų, papildomų teisių, pareigų bei garantijų.