• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Dok.data 20-04-2018

 

Kaip skaičiuoti kompensaciją už nepanaudotas atostogas darbuotojui, turinčiam sukauptų nepanaudotų atostogų - 115 darbo dienų. 1. Ar turime išmokėti kompensaciją už visas nepanaudotas atostogas vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 6 straipsniu (Įstatymo įgyvendinimas ir taikymas), 8 dalimi: Darbuotojai, iki Darbo kodekso įsigaliojimo turintys nepanaudotų kasmetinių atostogų daugiau kaip už trejus darbo metus, turi teisę jas išnaudoti iki 2020 m. liepos 1 d. 2. O gal turime vadovautis Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 127 straipsnio ( Teisė į kasmetines atostogas) 5 dalimi ir iš mokėti tik už paskutinius 3 metus: Teisė pasinaudoti visomis ar dalimi kasmetinių atostogų (arba gauti piniginę kompensaciją už jas šio kodekso nustatytu atveju) prarandama praėjus trejiems metams nuo kalendorinių metų, kuriais buvo įgyta teisė į visos trukmės kasmetines atostogas, pabaigos, išskyrus atvejus, kai darbuotojas faktiškai negalėjo jomis pasinaudoti.

Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 127 straipsnio 5 dalis reglamentuoja, jog teisė pasinaudoti visomis ar dalimi kasmetinių atostogų (arba gauti piniginę kompensaciją už jas DK nustatytu atveju) prarandama praėjus trejiems metams nuo kalendorinių metų, kuriais buvo įgyta teisė į visos trukmės kasmetines atostogas, pabaigos, išskyrus atvejus, kai darbuotojas faktiškai negalėjo jomis pasinaudoti.

Be kita ko, svarbu paminėti, jog 2016 m. rugsėjo 14 d. priimto Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603, 6 straipsnio 8 dalis numato išimtį, kad darbuotojai, iki DK įsigaliojimo turintys nepanaudotų kasmetinių atostogų daugiau kaip už trejus darbo metus, turi teisę jas išnaudoti iki 2020 m. liepos 1 d. Taigi, darbuotojas turi teisę išnaudoti visas sukauptas kasmetines atostogas ar gauti už jas kompensaciją iki 2020 m. liepos 1 d.

Papildomai informuojame, kad atėjus nurodytam laikui, vadovaujantis DK 127 straipsnio 5 dalyje nustatytais apribojimais, darbuotojas galės pasinaudoti sukauptomis kasmetinėmis atostogomis ar gauti už jas kompensaciją, tik už paskutinius trejus metus, išskyrus atvejus, kai darbuotojas faktiškai negalėjo jomis pasinaudoti.