• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Dok.data 05-09-2017

 

Ar atliekant profesinės rizikos vertinimą visada yra būtini kiekybiniai rizikos veiksnių matavimai?

Daugelyje darbo vietų atliekant profesinės rizikos vertinimą, kiekybiniai rizikos veiksnių matavimai nėra būtini. Pavyzdžiui, vykdant fizikinių rizikos veiksnių, tokių kaip apšvietimas, šiluminė aplinka ir pan. profesinės rizikos vertinimą yra tikslinga atlikti darbuotojų apklausas. Nesant darbuotojų nusiskundimų, nėra tikslinga atlikti kiekybinius šiluminės aplinkos matavimus tinkamai apšildomose patalpose, ar apšvietimo matavimus, jeigu darbo vietose yra pakankamas, darbuotojus tenkinantis apšvietimas. Atliekant darbo įrenginių sukeliamų rizikos veiksnių, tokių kaip triukšmas, vibracija, elektromagnetinė spinduliuotė vertinimą, būtina vadovautis įrenginių gamintojo naudojimo dokumentuose pateikiama informacija, o atlikti papildomus kiekybinius tokių rizikos veiksnių matavimus dažnai nėra tikslinga. Pavyzdžiui, vertinant profesinę riziką darbuotojui, kuris dirba su rankine žoliapjove-krūmapjove, kurios gamintojo naudojimo dokumentuose pateikiama informacija apie 110 dB(A) skleidžiamą triukšmą, matuoti triukšmo lygį nebėra prasmės, nes dėl atliekamų matavimų triukšmas nei sumažės, nei padidės, o svarbiausia darbuotoją aprūpinti tinkamomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis. Gamintojo pateikiamuose naudojimo dokumentuose dažniausiai nurodomos priemonės tokiai rizikai sumažinti, tarp jų nurodoma kokias kolektyvines ir asmenines apsaugos priemones naudoti.