• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Dok.data 01-09-2017

 

Ar reikia sudaryti darbo grafikus nekintančios darbo dienos (pamainos) trukmės ir darbo dienų per savaitę skaičiaus režimu dirbantiems darbuotojams?

Minėtiems darbuotojams darbo grafikų sudaryti nereikia – darbo grafikai būtini darbuotojams, dirbantiems suminės darbo laiko apskaitos režimu (DK 115 straipsnio 2 dalis).
Atkreiptinas dėmesys, kad nors nekintančiu darbo laiko režimu dirbantiems darbuotojams darbo grafikai ir nėra būtini, priimdamas darbuotoją į darbą, darbdavys turėtų supažindinti jį su visomis darbo sąlygomis, kartu ir su darbuotojo darbo pradžios, pabaigos bei pietų pertraukos laiku. Šis laikas galėtų būti numatytas įmonės vidaus teisės aktuose, pvz., vidaus tvarkos taisyklėse.