• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Dok.data 01-09-2017

 

Ar kolektyvinėje sutartyje galima sulygti dėl neriboto žalo atlyginimo?

Vadovaujantis DK 154 straipsnio 1 dalyje išvardinti atvejai, kuomet darbuotojas privalo atlyginti visą žalą, pvz., tais atvejais, kai visiško žalos atlyginimo atvejis numatytas kolektyvinėje sutartyje (DK 154 straipsnio 1 dalies 6 punktas). Tai reiškia, kad kolektyvinėje sutartyje sulygus dėl visiško žalos atlyginimo, šis dydis nėra ribojamas.