• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Dok.data 01-09-2017

 

Kaip turėtų būti kompensuojamas viršvalandinis darbo poilsio dieną, dirbtas suminės darbo laiko apskaitos režimu?

Taikant suminę darbo laiko apskaitą, viršvalandžiai skaičiuojami ir kompensuojami tik apskaitinio laikotarpio pabaigoje. Taigi, jei darbuotojas konkretų apskaitinio laikotarpio mėnesį dirbo poilsio dieną, ji kompensuojama mokant šio mėnesio darbo užmokestį (pagal DK 144 straipsnio 1 ar 5 dalies nuostatas, t.y. mokant dvigubai, ar suteikiant atitinkamą kasmetinių atostogų laiką).

DK 119 straipsnio 1 dalis numato, kad viršvalandžiai – laikas, kada darbuotojas faktiškai dirba viršydamas darbo laiko režimo jam nustatytą darbo dienos (pamainos) ar apskaitinio laikotarpio bendrą darbo laiko trukmę. Taigi, jei apskaitinio laikotarpio pabaigoje darbuotojui apskaičiuojami viršvalandžiai (nepriklausomai nuo to, ar jie fiksuojami dėl dirbtos poilsio, ar kitos dienos) kompensuojami DK 144 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka (t.y. pusantro karto arba suteikiant atitinkamą kasmetinių atostogų laiką).