• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Dok.data 01-09-2017

 

Ar kolektyvinėje sutartyje, iki DK įsigaliojimo, sulygus dėl kasmetinių atostogų suteikimo kalendorinėmis dienomis, tokia atostogų suteikimo tvarka galės būti taikoma ir po 2017 m. liepos 1 d.?

2016 m. rugsėjo 14 d. Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 6 straipsnio 11 dalyje nustatyta, kad  iki DK įsigaliojimo sudarytos kolektyvinės sutartys galioja pagal jų sudarymo metu galiojusias teisės aktų nuostatas, bet ne ilgiau kaip iki 2019 m. sausio 1 d. Po minėtos datos kolektyvinės sutartys turėtų būti koreguojamos, atsižvelgiant į DK nuostatas. Paminėtina, kad ir po 2019 m. liepos 1 d. sudarytose kolektyvinėse sutartyse galės būti susitarta dėl darbuotojų padėtį, palyginti su nustatyta darbo teisės aktuose, gerinančių nuostatų.