• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Dok.data 01-09-2017

 

Pagal DK 89 str. 3 d. 1 p. sulygti dėl projektinio darbo sutarties galima sudarant iki 2 metų trukmės projektinio darbo sutartį su naujai priimamu asmeniu, pagal 92 str. DK nuostatos dėl maksimalaus terminuotos darbo sutarties termino ir pasibaigimo pasekmių netaikomos. Ar galima su naujai priimamu asmeniu sudaryti, pvz., 3 metų trukmės projektinio darbo sutartį?

Darbo sutartis sudaroma dvejiems metams (DK 89 str. 3 d. 1 p.), tačiau esant poreikiui – darbo sutarties terminas galėtų būti pratęsiamas (pvz., iki trejų metų). Pastebėtina, jog vadovaujantis DK 92 str. 2 d., nuostatos, reglamentuojančios maksimalų terminuotos darbo sutarties terminą (DK 68 str.) ir terminuotos darbo sutarties pasibaigimo pasekmes (DK 69 str. 2–5 d.), projektinio darbo sutartims nėra taikomos.