• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Dok.data 01-09-2017

 

Pagal DK 89 str. 3 d. 1 p. sulygti dėl projektinio darbo sutarties galima sudarant iki 2 metų trukmės projektinio darbo sutartį su naujai priimamu asmeniu, pagal 92 str. DK nuostatos dėl maksimalaus terminuotos darbo sutarties termino ir pasibaigimo pasekmių netaikomos. Ar galima su naujai priimamu asmeniu sudaryti, pvz., 3 metų trukmės projektinio darbo sutartį?

Atsižvelgiant į tai, kad projektinio darbo sutartims nustatytas 2 metų trukmės apribojimas, ši sutartis negali būti sudaryta ilgesniam laikotarpiui. Jei yra poreikis projektinio darbo sutartį tęsti ilgiau nei 2 metus, suėjus 2 metų terminui ši sutartis nutraukiama ir sudaroma nauja, pvz., 1 metų terminui.