• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Dok.data 01-09-2017

 

Ar darbuotojų, dirbančių kvalifikuotą darbą, bazinis (tarifinis) darbo užmokestis (valandinis atlygis arba mėnesinė alga) turi būti didesnis nei minimalus mėnesinis/valandinis atlygis ar galėtų būti mokamas minimalus valandinis arba mėnesinis atlygis, jeigu darbo sutartyje yra sulygta ir dėl papildomos darbo užmokesčio dalies (priedų prie darbo užmokesčio)?

Vadovaujantis DK 141 straipsniu, minimalusis darbo užmokestis (minimalusis valandinis atlygis ar minimalioji mėnesinė alga) – mažiausias leidžiamas atlygis už nekvalifikuotą darbą darbuotojui atitinkamai už vieną valandą ar visą kalendorinio mėnesio darbo laiko normą. Darytina išvada, kad darbuotojo bazinis darbo užmokestis negali būti mažesnis už minimalų mėnesinį atlygį, o jeigu dirbamas kvalifikuotas darbas – turi būti didesnis, nepaisant to, kad darbuotojui yra skiriami priedai prie darbo užmokesčio.