• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

Prašymą VDI dėl pažymos viešuosiuose pirkimuose dalyvaujančios įmonės jau gali pateikti ir per EPDS   2017-01-01

Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija (toliau – VDI) informuoja, kad nuo 2017 m. vasario 1 d. įmonės, dalyvaujančios viešųjų pirkimų konkursuose, dėl Pažymos apie darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo teisės aktų vykdymo būklę į VDI gali kreiptis ne tik įprastais būdais (atvykus į VDI, siunčiant paštu, faksu, e. paštu arba per e. pristatymo informacinę sistemą), bet ir naudojantis VDI Elektroninių paslaugų darbdaviams sistema (EPDS) – užpildant prašymo pažymai gauti formą ir pasirašant ją kvalifikuotu elektroniniu parašu.
Primename, kad Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos komisijai pritarus (2006-06-29 posėdžio protokolas Nr. 7), į viešųjų pirkimų dokumentus rekomenduojama įtraukti reikalavimą (kaip privalumą) šiuose pirkimuose dalyvaujančioms įmonėms-kandidatėms ar dalyvėms gauti iš VDI pažymą apie darbuotojų saugą ir sveikatą, darbo santykius reglamentuojančių įstatymų ir kitų norminių teisės aktų vykdymo būklę jose (toliau – pažyma).
VDI, įmonių prašymu, teikia pažymą pagal nustatytus tokius rodiklius:
1. per pastaruosius 24 mėnesius įvykusių mirtinų ir sunkių nelaimingų atsitikimų darbe, iš jų – neblaiviems darbuotojams, skaičius įmonėje;
2. per pastaruosius 36 mėnesius nustatytų nelegalaus darbo atvejų ir nelegaliai dirbančių asmenų skaičius įmonėje;
3. per pastaruosius 12 mėnesių nustatytų atvejų, kai laiku neatsiskaitoma už darbą, nemokama už viršvalandinį darbą, bei išaiškintų darbo ir poilsio laiko režimo pažeidimų skaičius įmonėje;
4. per pastaruosius 36 mėnesius atvejų, kai įmonės vadovas ir jo įgalioti asmenys buvo traukti administracinėn atsakomybėn už darbuotojų saugą ir sveikatą, darbo santykius reglamentuojančių įstatymų ir kitų norminių teisės aktų vykdymo pažeidimus (nuo 2017 m. sausio 1 d. – ir administracinius nusižengimus), skaičius.

Išsamiau apie pažymą – VDI interneto svetainėje, rubrikoje Paslaugos / Paslaugų teikimo aprašymai / Pažyma apie darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo teisės aktų vykdymo būklę Nr. 05.
Išsamiau apie pažymos pateikimą naudojantis EPDS – VDI interneto svetainėje, rubrikoje E. paslaugos.

Daugiau informacijos – VDI Planavimo ir veiklos stebėsenos skyriaus vyr. specialistė Violeta Skersienė, tel. (8 5) 213 9763; el. paštas violeta.skersiene@vdi.lt.

 

VDI Planavimo ir veiklos stebėsenos skyrius
2017-01-31