• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

Kam skirta EPDS   2016-09-27

Elektroninių paslaugų darbdaviams sistema yra skirta darbdaviams nuotoliniu būdu:
  1. teikti Valstybinei darbo inspekcijai privalomą informaciją;
  2. gauti atsakymus apie sėkmingai pateiktą informaciją ar klaidas;
  3. realiu laiku matyti pateiktų duomenų apdorojimo proceso būklę.
  4. savanoriškai deklaruoti DSS ir darbo teisės aktų vykdymo būklę

EPDS yra paprastas ir patogus būdas darbdaviams VDI teikti informaciją nuotoliniu būdu. Sistemoje galima teikti privalomus duomenis, pvz.,  informaciją apie įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos būklę, pranešti apie į Lietuvos Respubliką komandiruojamą darbuotoją, teikti išankstinį pranešimą apie statybų pradžią, pranešimą apie su asbestu susijusią veiklą, kreiptis dėl pažymos apie darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo teisės aktų vykdymo būklę išdavimo ir pan.

Darbdaviai atsako už pateiktų duomenų teisingumą, o darbuotojų saugos ir sveikatos būklę deklaruojantiems darbdaviams taikoma išankstinio sąžiningo elgesio prezumpcija, t. y. duomenys, pateikti VDI per EPDS, vertinami kaip teisingi.

Bendras EPDS puslapis