• Konsultacijų ir pranešimų apie nelegalų darbą tel. (8 5) 213 9772

 

Elektroninių paslaugų darbdaviams sistemos (EPDS) bendroji informacija   2023-10-06

Elektroninių paslaugų darbdaviams sistema yra skirta darbdaviams nuotoliniu būdu:

  1. teikti Valstybinei darbo inspekcijai privalomą informaciją;
  2. užsakyti įvairias el. paslaugas, pvz. pateikti skundą ar darbo ginčų prašymą;
  3. gauti atsakymus apie sėkmingai pateiktą informaciją ar klaidas;
  4. realiu laiku matyti pateiktų duomenų apdorojimo proceso būklę;
  5. savanoriškai deklaruoti DSS ir darbo teisės aktų vykdymo būklę.

 

Prisijungti per Elektroninius valdžios vartus (toliau EVV)

EVV portale pasirinkite vieną iš šių prisijungimo būdų:

 

  1. Prisijungti prie EPDS gali visi fiziniai asmenys, kurių tapatybė sėkmingai nustatyta Elektroninių valdžios vartų priemonėmis.
  1. Konkretaus darbdavio duomenis gali tvarkyti Juridinių asmenų registre ar Ūkininkų ūkių registre užregistruotas darbdavio vardu veikti įgaliotas asmuo (vadovas), kuriam automatiniu būdu EPDS darbdavio srityje suteikiamos administratoriaus teisės.
  1. Prisijungęs prie EPDS, vadovas (administratorius) EPDS darbdavio srityje esamomis priemonėms administratoriaus ar naudotojo teisės EPDS darbdavio srityje gali suteikti kitiems asmenims.
  1. Vadovas, norėdamas asmeniui EPDS darbdavio srityje suteikti ar panaikinti administratoriaus teises, gali Valstybinei darbo inspekcijai elektroniniu paštu [email protected] pateikti EPDS naudojimo taisyklėse nustatytos rašytinės formos (toliau - forma) kopiją. Valstybinė darbo inspekcija formoje nurodytą informaciją į EPDS duomenų bazę įrašo per 3 darbo dienas, skaičiuojant nuo jos gavimo dienos. Darbdavys apie sėkmingą informacijos įrašymo faktą neinformuojamas.
  1. Individualią veiklą vykdantys asmenys, prisijungę prie EPDS, registruojasi savitarnos būdu ir aukščiau paminėtais būdais EPDS darbdavio srityje gali suteikti teises kitiems asmenims.

SVARBI INFORMACIJA:

N/N žymima tokiu atveju, jei pateikiamas klausimas įmonei, kurios DSS būklė deklaruojama, yra neaktualus

Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašas  (Pakeitimai   Atitaisymai)

Pastaba: EPDS sistema neveikia su senomis naršyklių versijomis (pvz.: Internet Explorer <9)

Bendras EPDS puslapis