• Konsultacijų ir pranešimų apie nelegalų darbą tel. (8 5) 213 9772

 

Potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos   2022-05-04

Potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimas – potencialiai pavojingų įrenginių (toliau- PPĮ) priežiūros norminiuose teisės aktuose ir gamintojo pateiktuose šių įrenginių techniniuose dokumentuose nustatyta tvarka ir terminais akredituotosios įstaigos atliekama privaloma PPĮ apžiūra, privalomas šių įrenginių atitikties saugos reikalavimams tikrinimas, bandymai ir kiti jų saugos įvertinimo veiksmai.

Akredituotoji potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaiga (toliau – akredituotoji įstaiga) – Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje įsteigtas juridinis asmuo ar kita organizacija arba Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje narėje įsteigtas jų filialas akreditavimo įstaigos pripažinti kompetentingi tikrinti PPĮ techninę būklę.

Teisę atlikti PPĮ techninės būklės tikrinimus Nacionalinis akreditacijos biuras yra suteikęs, t. y. išdavęs akreditavimo pažymėjimus kaip A tipo kontrolės įstaigoms pagal standartą LST EN ISO/IEC 17020:2012:, šioms žemiau išvardintoms akredituotoms įstaigoms (po akredituotosios įstaigos pavadinimo nurodomos PPĮ kategorijos ir joms priskirti parametrai):

UAB „Inspekta” yra akredituota tikrinti šiuos potencialiai pavojingus įrenginius:  
1. Garo ir vandens šildymo katilai:
1.1. didesnio kaip 0,5 baro perteklinio slėgio, nustatyto atmosferos slėgio atžvilgiu, garo katilai, kurių didžiausio leidžiamojo slėgio barais (toliau - Ps) ir tūrio litrais (toliau – V) sandauga viršija 3 500;
1.2. aukštesnės kaip 110° C temperatūros vandens šildymo katilai, kurių Ps ir V sandauga viršija 10 000
2. Slėginiai indai:
2.1. didesnio, kaip 0,5 baro perteklinio slėgio, nustatyto atmosferos slėgio atžvilgiu, didesnės kaip 25 litrų talpos indai, skirti pirmos grupės takiosioms medžiagoms, kai Ps ir V sandauga viršija 500, išskyrus mažesnes kaip 250 litrų talpos gamtinių dujų, suskystintų dujų ir techninių dujų balionus;
2.2. didesnio kaip 0,5 baro perteklinio slėgio, nustatyto atmosferos slėgio atžvilgiu, didesnės kaip 1 000 litrų talpos indai, skirti antros grupės takiosioms medžiagoms, kai Ps ir V sandauga viršija 10 000
3. Pavojingų medžiagų slėginiai vamzdynai, slėginiai garotiekiai ir karšto vandens vamzdynai:
3.1. didesnio, kaip 0,5 baro perteklinio slėgio, nustatyto atmosferos slėgio atžvilgiu, didesnio kaip 80 mm vardinio skersmens (toliau - DN) vamzdynai, skirti pirmos grupės takiosioms medžiagoms, kai Ps ir DN sandauga viršija 3 500;
3.2. didesnio kaip 100 barų slėgio vamzdynai, skirti pirmos grupės takiosioms medžiagoms, neatsižvelgiant į jų DN;
3.3. didesnio kaip 0,5 baro perteklinio slėgio, nustatyto atmosferos slėgio atžvilgiu, vamzdynai, neatsižvelgiant į jų DN, skirti pirmos grupės takiosioms medžiagoms transportuoti į pakrantėje ar jūroje esantį įrenginį (laivą) arba iš jo, išskyrus pakrantės terminalams priklausančius vamzdynus, kuriais laivai pripildomi degalų jų reikmėms;
3.4 didesnio kaip 16 barų slėgio ir didesnio kaip 100 mm DN perkaitinto ir sočiojo vandens garo bei aukštesnės kaip 110° C temperatūros karšto vandens vamzdynai.
4. Beslėgės pavojingų medžiagų talpyklos:
4.1. Stacionariosios:
4.1.1. 50 kub.m. ir didesnio tūrio beslėgės medžiagų, priskirtų prie pavojingų cheminių medžiagų ir mišinių (toliau pavojingos medžiagos ir mišiniai),
talpyklos, išskyrus degalinėse degalams saugoti naudojamas talpyklas;
4.1.2. degalinėse degalams saugoti naudojamos talpyklos 4.2. Mobiliosios 1 kub. m. ir didesnio tūrio beslėgės pavojingų medžiagų ir mišinių talpyklos.
5. Liftai:
5.1. keleiviniai ir keleiviniai – krovininiai liftai;
5.2. krovininiai lydimieji liftai;
5.3. kroviniai nelydimieji liftai, kurių nors vienas kabinos matmuo didesnis už šiuos dydžius: grindų plotas – 1,00 kv.m, gylis – 1,00 m, aukštis – 1,20 m.
6. Variklinės pavaros keltuvai žmonėms ir kroviniams kelti:
6.1. variklinės pavaros vertikaliojo kėlimo neįgaliųjų keltuvai, kurių kėlimo aukštis didesnis kaip 1,5 m., išskyrus asmeniniam naudojimui įrengtus neįgaliųjų keltuvus
6.2. variklinės pavaros statybiniai keltuvai žmonėms ir kroviniams kelti
6.3. iš kabinos ar platformos valdomi variklinės pavaros kabamieji ir pastatomieji platforminiai įrenginiai, kurių kėlimo aukštis didesnis kaip 3 metrai ir kurie skirti darbuotojams į darbo vietas kelti ar nuleisti, kad jie atliktų darbą iš darbinės platformos 6.4. mobilios darbinės kėlimo platformos, kurių kėlimo aukštis didesnis kaip 3 m., skirtos darbuotojams į darbo vietas kelti, kad jie atliktų darbą iš darbinės platformos
8. Eskalatoriai ir judamieji takai: 8.1. eskalatoriai ir judamieji takai, skirti žmonėms pervežti
9. Kėlimo įrenginiai:
9.1. 5 t ir didesnės keliamosios galios tiltinio, kabelinio tipo kranai, gembiniai kranai bei kranai - rietuvai, nesvarbu, kaip jie valdomi;
9.2. mažesnės kaip 5 t keliamosios galios tiltinio, kabelinio tipo kranai, gembiniai kranai ir kranai – rietuvai su valdymo kabina;
9.3. 1 t ir didesnės keliamosios galios strėlinio tipo kranai su įrengtais strėlės siekio keitimo ir (arba) posūkio mechanizmais
11. Degiąsias dujas naudojantys pramoniniai įrenginiai: 11.1. dujinį kurą deginantys technologiniai įrenginiai, kurių nominali šilumos galia didesnė kaip 400 kilovatų.

VšĮ Kėlimo įrenginių priežiūros tarnyba akredituota tikrinti šiuos potencialiai pavojingus įrenginius:
5. Liftai:
5.1. keleiviniai ir keleiviniai – krovininiai liftai
5.2. krovininiai lydimieji liftai
5.3. kroviniai nelydimieji liftai, kurių nors vienas kabinos matmuo didesnis už šiuos dydžius: grindų plotas – 1,00 kv.m., gylis – 1,00 kv.m., aukštis – 1,20 m.
6. Variklinės pavaros keltuvai žmonėms ir kroviniams kelti:
6.1. variklinės pavaros vertikaliojo kėlimo neįgaliųjų keltuvai, kurių kėlimo aukštis didesnis kaip 1,5 m., išskyrus asmeniniam naudojimui įrengtus neįgaliųjų keltuvus
6.2. variklinės pavaros statybiniai keltuvai žmonėms ir kroviniams kelti
6.3. iš kabinos ar platformos valdomi variklinės pavaros kabamieji ir pastatomieji platforminiai įrenginiai, kurių kėlimo aukštis didesnis kaip 3 metrai ir kurie skirti darbuotojams į darbo vietas kelti ar nuleisti, kad jie atliktų darbą iš darbinės platformos
6.4. mobilios darbinės kėlimo platformos, kurių kėlimo aukštis didesnis kaip 3 m., skirtos darbuotojams į darbo vietas kelti, kad jie atliktų darbą iš darbinės platformos
7. Lynų keliai:
7.1. variklinės pavaros keleiviniai kabamieji lynų keliai ir vilktuvai, skirti tinkamą įrangą turintiems keleiviams tempti išilgai įrengto tako
8. Eskalatoriai ir judamieji takai:
8.1. eskalatoriai ir judamieji takai, skirti žmonėms pervežti
9. Kėlimo įrenginiai
9.1. 5 t ir didesnės keliamosios galios tiltinio, kabelinio tipo kranai, gembiniai kranai bei kranai - rietuvai, nesvarbu, kaip jie valdomi
9.2. mažesnės kaip 5 t keliamosios galios tiltinio, kabelinio tipo kranai, gembiniai kranai ir kranai – rietuvai su valdymo kabina
9.3. 1 t ir didesnės keliamosios galios strėlinio tipo kranai su įrengtais strėlės siekio keitimo ir (arba) posūkio mechanizmais

Lietuvos ir Vokietijos UAB „Tuvlita“ akredituota tikrinti šiuos potencialiai pavojingus įrenginius:
1. Garo ir vandens šildymo katilai:
1.1. didesnio kaip 0,5 baro perteklinio slėgio, nustatyto atmosferos slėgio atžvilgiu, garo katilai, kurių didžiausio leidžiamojo slėgio barais (toliau - Ps) ir tūrio litrais (toliau – V) sandauga viršija 3 500 1.2. aukštesnės kaip 110° C temperatūros vandens šildymo katilai, kurių Ps ir V sandauga viršija 10 000
2. Slėginiai indai:
2.1. didesnio, kaip 0,5 baro perteklinio slėgio, nustatyto atmosferos slėgio atžvilgiu, didesnės kaip 25 litrų talpos indai, skirti pirmos grupės takiosioms medžiagoms, kai Ps ir V sandauga viršija 500, išskyrus mažesnes kaip 250 litrų talpos gamtinių dujų, suskystintų dujų ir techninių dujų balionus
2.2. didesnio kaip 0,5 baro perteklinio slėgio, nustatyto atmosferos slėgio atžvilgiu, didesnės kaip 1 000 litrų talpos indai, skirti antros grupės takiosioms medžiagoms, kai Ps ir V sandauga viršija 10 000
3. Pavojingų medžiagų slėginiai vamzdynai, slėginiai garotiekiai ir karšto vandens vamzdynai:
3.1. didesnio, kaip 0,5 baro perteklinio slėgio, nustatyto atmosferos slėgio atžvilgiu, didesnio kaip 80 mm vardinio skersmens (toliau - DN) vamzdynai, skirti pirmos grupės takiosioms medžiagoms, kai Ps ir DN sandauga viršija 3 500
3.2. didesnio kaip 100 barų slėgio vamzdynai, skirti pirmos grupės takiosioms medžiagoms, neatsižvelgiant į jų DN
3.3. didesnio kaip 0,5 baro perteklinio slėgio, nustatyto atmosferos slėgio atžvilgiu, vamzdynai, neatsižvelgiant į jų DN, skirti pirmos grupės takiosioms medžiagoms transportuoti į pakrantėje ar jūroje esantį įrenginį (laivą) arba iš jo, išskyrus pakrantės terminalams priklausančius vamzdynus, kuriais laivai pripildomi degalų jų reikmėms
3.4 didesnio kaip 16 barų slėgio ir didesnio kaip 100 mm DN perkaitinto ir sočiojo vandens garo bei aukštesnės kaip 110° C temperatūros karšto vandens vamzdynai
4. Beslėgės pavojingų medžiagų talpyklos:
4.1. Stacionariosios
4.1.1. 50 kub.m. ir didesnio tūrio beslėgės medžiagų, priskirtų prie pavojingų cheminių medžiagų ir mišinių (toliau pavojingos medžiagos ir mišiniai), talpyklos, išskyrus degalinėse degalams saugoti naudojamas talpyklas
4.1.2. degalinėse degalams saugoti naudojamos talpyklos
4.2. Mobiliosios 1 kub. m. ir didesnio tūrio beslėgės pavojingų medžiagų ir mišinių talpyklos
5. Liftai:
5.1. keleiviniai ir keleiviniai – krovininiai liftai
5.2. krovininiai lydimieji liftai
5.3. kroviniai nelydimieji liftai, kurių nors vienas kabinos matmuo didesnis už šiuos dydžius: grindų plotas – 1,00 kv.m., gylis – 1,00 kv.m., aukštis – 1,20 m.
6. Variklinės pavaros keltuvai žmonėms ir kroviniams kelti:
6.1. variklinės pavaros vertikaliojo kėlimo neįgaliųjų keltuvai, kurių kėlimo aukštis didesnis kaip 1,5 m., išskyrus asmeniniam naudojimui įrengtus neįgaliųjų keltuvus
6.2. variklinės pavaros statybiniai keltuvai žmonėms ir kroviniams kelti
6.3. iš kabinos ar platformos valdomi variklinės pavaros kabamieji ir pastatomieji platforminiai įrenginiai, kurių kėlimo aukštis didesnis kaip 3 metrai ir kurie skirti darbuotojams į darbo vietas kelti ar nuleisti, kad jie atliktų darbą iš darbinės platformos
6.4. mobilios darbinės kėlimo platformos, kurių kėlimo aukštis didesnis kaip 3 m., skirtos darbuotojams į darbo vietas kelti, kad jie atliktų darbą iš darbinės platformos
8. Eskalatoriai ir judamieji takai:
8.1. eskalatoriai ir judamieji takai, skirti žmonėms pervežti
9. Kėlimo įrenginiai
9.1. 5 t ir didesnės keliamosios galios tiltinio, kabelinio tipo kranai, gembiniai kranai bei kranai - rietuvai, nesvarbu, kaip jie valdomi
9.2. mažesnės kaip 5 t keliamosios galios tiltinio, kabelinio tipo kranai, gembiniai kranai ir kranai – rietuvai su valdymo kabina
9.3. 1 t ir didesnės keliamosios galios strėlinio tipo kranai su įrengtais strėlės siekio keitimo ir (arba) posūkio mechanizmais
11. Degiąsias dujas naudojantys pramoniniai įrenginiai:
11.1. dujinį kurą deginantys technologiniai įrenginiai, kurių nominali šilumos galia didesnė kaip 400 kilovatų

UAB „Kiwa Inspecta“ akredituota tikrinti šiuos potencialiai pavojingus įrenginius:
1. Garo ir vandens šildymo katilai:
1.1. didesnio kaip 0,5 baro perteklinio slėgio, nustatyto atmosferos slėgio atžvilgiu, garo katilai, kurių didžiausio leidžiamojo slėgio barais (toliau - Ps) ir tūrio litrais (toliau – V) sandauga viršija 3 500 1.2. aukštesnės kaip 110° C temperatūros vandens šildymo katilai, kurių Ps ir V sandauga viršija 10 000
2. Slėginiai indai:
2.1. didesnio, kaip 0,5 baro perteklinio slėgio, nustatyto atmosferos slėgio atžvilgiu, didesnės kaip 25 litrų talpos indai, skirti pirmos grupės takiosioms medžiagoms, kai Ps ir V sandauga viršija 500, išskyrus mažesnes kaip 250 litrų talpos gamtinių dujų, suskystintų dujų ir techninių dujų balionus
2.2. didesnio kaip 0,5 baro perteklinio slėgio, nustatyto atmosferos slėgio atžvilgiu, didesnės kaip 1 000 litrų talpos indai, skirti antros grupės takiosioms medžiagoms, kai Ps ir V sandauga viršija 10 000
3. Pavojingų medžiagų slėginiai vamzdynai, slėginiai garotiekiai ir karšto vandens vamzdynai:
3.1. didesnio, kaip 0,5 baro perteklinio slėgio, nustatyto atmosferos slėgio atžvilgiu, didesnio kaip 80 mm vardinio skersmens (toliau - DN) vamzdynai, skirti pirmos grupės takiosioms medžiagoms, kai Ps ir DN sandauga viršija 3 500
3.2. didesnio kaip 100 barų slėgio vamzdynai, skirti pirmos grupės takiosioms medžiagoms, neatsižvelgiant į jų DN
3.3. didesnio kaip 0,5 baro perteklinio slėgio, nustatyto atmosferos slėgio atžvilgiu, vamzdynai, neatsižvelgiant į jų DN, skirti pirmos grupės takiosioms medžiagoms transportuoti į pakrantėje ar jūroje esantį įrenginį (laivą) arba iš jo, išskyrus pakrantės terminalams priklausančius vamzdynus, kuriais laivai pripildomi degalų jų reikmėms
3.4 didesnio kaip 16 barų slėgio ir didesnio kaip 100 mm DN perkaitinto ir sočiojo vandens garo bei aukštesnės kaip 110° C temperatūros karšto vandens vamzdynai
4. Beslėgės pavojingų medžiagų talpyklos:
4.1. Stacionariosios
4.1.1. 50 kub.m. ir didesnio tūrio beslėgės medžiagų, priskirtų prie pavojingų cheminių medžiagų ir mišinių (toliau pavojingos medžiagos ir mišiniai), talpyklos, išskyrus degalinėse degalams saugoti naudojamas talpyklas
4.1.2. degalinėse degalams saugoti naudojamos talpyklos
4.2. Mobiliosios 1 kub. m. ir didesnio tūrio beslėgės pavojingų medžiagų ir mišinių talpyklos
5. Liftai:
5.1. keleiviniai ir keleiviniai – krovininiai liftai
5.2. krovininiai lydimieji liftai
5.3. kroviniai nelydimieji liftai, kurių nors vienas kabinos matmuo didesnis už šiuos dydžius: grindų plotas – 1,00 kv.m., gylis – 1,00 kv.m., aukštis – 1,20 m.
6. Variklinės pavaros keltuvai žmonėms ir kroviniams kelti:
6.1. variklinės pavaros vertikaliojo kėlimo neįgaliųjų keltuvai, kurių kėlimo aukštis didesnis kaip 1,5 m., išskyrus asmeniniam naudojimui įrengtus neįgaliųjų keltuvus
6.2. variklinės pavaros statybiniai keltuvai žmonėms ir kroviniams kelti
6.3. iš kabinos ar platformos valdomi variklinės pavaros kabamieji ir pastatomieji platforminiai įrenginiai, kurių kėlimo aukštis didesnis kaip 3 metrai ir kurie skirti darbuotojams į darbo vietas kelti ar nuleisti, kad jie atliktų darbą iš darbinės platformos
6.4. mobilios darbinės kėlimo platformos, kurių kėlimo aukštis didesnis kaip 3 m., skirtos darbuotojams į darbo vietas kelti, kad jie atliktų darbą iš darbinės platformos
7. Lynų keliai:
7.1. variklinės pavaros keleiviniai kabamieji lynų keliai ir vilktuvai, skirti tinkamą įrangą turintiems keleiviams tempti išilgai įrengto tako
8. Eskalatoriai ir judamieji takai:
8.1. eskalatoriai ir judamieji takai, skirti žmonėms pervežti
9. Kėlimo įrenginiai
9.1. 5 t ir didesnės keliamosios galios tiltinio, kabelinio tipo kranai, gembiniai kranai bei kranai - rietuvai, nesvarbu, kaip jie valdomi
9.2. mažesnės kaip 5 t keliamosios galios tiltinio, kabelinio tipo kranai, gembiniai kranai ir kranai – rietuvai su valdymo kabina
9.3. 1 t ir didesnės keliamosios galios strėlinio tipo kranai su įrengtais strėlės siekio keitimo ir (arba) posūkio mechanizmais
10. Variklinės pavaros pramoginiai įrenginiai:
10.1. pasivažinėjimo atrakcionai, kurių nors vieno judesio pagreitis didesnis kaip 1 m/s2
10.2. pasivažinėjimo atrakcionai, darantys du ir daugiau judesių apie skirtingas ašis, nesvarbu, koks pagreitis
10.3. apžvalgos ratai
11. Degiąsias dujas naudojantys pramoniniai įrenginiai:
11.1. dujinį kurą deginantys technologiniai įrenginiai, kurių nominali šilumos galia didesnė kaip 400 kilovatų