• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Atsargiai - asbestas!   2015-02-24

Prasidėjus šiferio stogų keitimo programai, kurioje numatyta galimybė iš Europos Sąjungos programų lėšų skirti finansavimą asbestinių stogų dangai keisti, Valstybinė darbo inspekcija primena apie asbesto keliamą pavojų darbuotojų sveikatai.

Asbestas dėl savo techninių savybių (tvirtumo, lankstumo, atsparumo karščiui) bei nesudėtingos ir nebrangios gavybos plačiai naudotas statyboje. Nuo 1961 metų Lietuvoje buvo sunaudota apie 700 tūkst. tonų asbesto žaliavos. Provincijoje beveik 70 proc. individualių gyvenamųjų namų buvo uždengti banguotais asbesto arba šiferio lakštais. Šiferio gamyba buvo uždrausta nuo 2001 metų pradžios.

Kol asbesto turintys statiniai, konstrukcijos ar gaminiai neliečiami, ši medžiaga didesnio pavojaus nekelia. Jis atsiranda tuos statinius, konstrukcijas ir gaminius laužant, ardant ar apdorojant, kai aplinkoje pasklinda labai smulkios, akimi nematomos skaidulos. Žmogui įkvepiant asbesto skaidulas, jos lyg adatėlės susminga į kvėpavimo takų audinį, tapdamos įvairių nepagydomų vėžinių susirgimų priežastimi.

1976 m. asbestas įrašytas į Tarptautinio vėžio tyrimo centro kancerogeninių veiksnių sąrašą kaip kenksminga, vėžį sukelianti medžiaga. Tačiau didžiausias aukų skaičius, jau seniai uždraudusiose naudoti gaminius su asbestu, šalyse numatomas apie 2020 metus, nes kenksmingas asbesto poveikis ilgalaikis, jis pasireiškia po 20 – 30 metų. Vadovaujantis Europos Sąjungos teisės aktais, nuo 2005 m. sausio 1 d. Lietuvoje, kaip ir visose Europos Sąjungos šalyse, naudoti asbestą ir kitus jo turinčius gaminius yra uždrausta. Tačiau sąlytį su asbestu ar jo turinčiais gaminiais vis dar turi gana daug žmonių.

Apie su asbestu susijusią veiklą darbdavys privalo pranešti Valstybinei darbo inspekcijai. Dirbantieji su asbestu ar jo turinčiais gaminiais turi būti maksimaliai saugomi nuo jo poveikio atitinkamai pasirengiant darbui, jį organizuojant ir vėliau sutvarkant darbo vietą, specialiai mokomi, aprūpinami asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis, darbdavys juos turi būtinai informuoti apie galimą pavojų sveikatai, kurį sukelia darbas su asbestu.

 Informacija apie saugų darbą su asbestu:

Asbestcemenčio stogo dangų šalinimas.

Vamzdynų šiluminės izoliacijos šalinimo darbai.

Asbesto turinčių stabdžių ir sankabų remontas.

Darbdavio pareigos.

Informacija apie asbestą darbuotojams.

Darbo su asbestu nuostatai (Žin., 2004, Nr. 116-4342).

Ką reglamentuoja darbo su asbestu nuostatai.

Kompetencijos reikalavimų įmonėms, vykdančioms statinių, turinčių konstrukcijose asbesto, griovimo, jų konstrukcijų ar asbesto šalinimo darbus, aprašas (Žin., 2005, Nr.86-3247).

Atliekų tvarkymo taisyklės (Žin., 2004, Nr. 68-2381).

Praktinis gerosios patirties vadovas. Asbesto keliamo pavojaus prevencija arba mažinimas darbe.