• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

EPDS dažnai užduodami klausimai DUK  

Kaip prisijungti prie Elektroninės paslaugų darbdaviams sistemos?
Prisijungti prie Elektroninės paslaugų darbdaviams sistemos (EPDS) galima per VDI interneto svetainės www.vdi.lt rubriką „E. paslaugų darbdaviams sistema“, pasirinkus nuorodą Prisijungti per Elektroninius valdžios vartus.
Elektroninių valdžios vartų portale pasirinkite vieną iš šių prijungimo būdų:

  • Bankas;
  • Elektroninio parašo naudotojams;
  • Asmens tapatybės kortelė (Jūsų kompiuteryje turi būti įdiegtas lustinių kortelių skaitytuvas).

Kas gali prisijungti prie Elektroninės paslaugų darbdaviams sistemos?
Prisijungti prie EPDS gali visi fiziniai asmenys, kurių asmens tapatybė sėkmingai nustatyta Elektroninių valdžios vartų priemonėmis.

Kas Elektroninių paslaugų darbdaviams sistemoje gali tvarkyti konkretaus darbdavio duomenis?
1. Jei darbdavys yra juridinis asmuo, darbdavio duomenis gali tvarkyti Juridinių asmenų registre kaip juridinio asmens vadovas nurodytas fizinis asmuo (toliau – įmonės vadovas). Įmonės vadovas, prisijungęs prie EPDS, teises kitam asmeniui EPDS tvarkyti duomenis gali suteikti ar panaikinti EPDS darbdavio srityje esančiomis priemonėmis arba Valstybinei darbo inspekcijai elektroniniu paštu info@vdi.lt pateikdamas EPDS naudojimo taisyklėse nustatytos formos prašymo kopiją.
2. Jei darbdavys yra ūkininkas (Ūkininkų ūkių registre įregistruotas asmuo), jis gali EPDS tvarkyti savo kaip darbdavio duomenis asmeniškai arba suteikti teisę EPDS tvarkyti jo duomenis kitam asmeniui 1 punkte paminėtais būdais (kaip įmonės vadovas).
3. Darbdavys individualią veiklą vykdantis asmuo pirmą kartą prisijungę prie EPDS privalo užpildyti registracijos formą. Asmuo 1 punkte paminėtais būdais gali suteikti teisę EPDS tvarkyti jo duomenis kitiems asmenims.

Esu įmonės vadovas (ar ūkininkas), tačiau prisijungęs prie EPDS negaliu pasirinkti savo įmonės (ar ūkio)
1. Įsitikinkite ar Jūs Juridinių asmenų registre įregistruotas kaip įmonės vadovas (ar esate įregistruotas Ūkininkų ūkių registre).
2. Jei esate įregistruotas – skambinkite konsultacijų telefonu (8-5) 215 7279 arba informuokite elektroniniu paštu info@vdi.lt.

Nesu įmonės vadovas (ar ūkininkas). Darbdavys man suteikė teisę EPDS tvarkyti duomenis, tačiau prisijungęs prie EPDS negaliu man suteisusio teisę darbdavio duomenų tvarkyti (langelyje „Atstovausiu“ darbdavio nėra galimybės pasirinkti)
EPDS nėra informacijos apie Jums suteiktą teisę tvarkyti darbdavio duomenis. Įmonės vadovas, ūkininkas ar individualią veiklą vykdantis asmuo teisę Jums tvarkyti duomenis gali suteikti ar panaikinti prisijungęs prie EPDS darbdavio srityje esančiomis priemonėmis arba Valstybinei darbo inspekcijai elektroniniu paštu info@vdi.lt pateikdamas EPDS naudojimo taisyklėse nustatytos formos prašymo kopiją.

 Peržiūrėjau Vyriausiojo 2014 m. gruodžio 17 d. įsakymą Nr.V-529. Ar teisingai supratau, kad nuo 2015 m. sausio 1 d. teikti Valstybinei darbo inspekcijai informaciją apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams darbų saugos būklės ataskaitos neprivaloma.
Teisingai, nuo 2015 metų sausio 1 d. informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikti neprivaloma. Šios informacijos pateikimas tapo savanorišku, tai yra, ūkio subjektas pats sprendžia ar jam pateikti informaciją apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams, ar ne. Jeigu jis apsisprendžia savanoriškai deklaruoti ūkio subjekto darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų vykdymo būklę, tai Elektroninių paslaugų darbdaviams sistemoje jis užpildo bendrinį klausimyną apie darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų laikymąsi, vėliau jį tikslina tiek kartų, kiek, jų nuomone, yra tikslinga.

Ar pateikti informaciją apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams darbdaviui yra naudinga?

Savanoriškai pateikę kompleksinę informaciją ir esant poreikiui gauti metodinę pagalbą vertinant ūkio subjekto darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų vykdymo būklę, darbdaviai raštu gali kreiptis į VDI teritorinį skyrių, kurio aptarnaujamoje teritorijoje jie yra registruoti. Darbdavio kvietimu atvykę VDI inspektoriai suteikia reikalingą metodinę pagalbą.  Taip pat tikimės, kad įmonės ir toliau analizuos, tikslins savo anksčiau teiktas deklaracijas, t. y. jas naudos kaip priemonę DSS būklei stebėti ir analizuoti.

Norime pasitikslinti, ar uždaroji akcinė bendrovė privalo teikti Valstybinei darbo inspekcijai ataskaitą apie įmonės darbų saugą, jeigu bendrovė įregistruota 2014 m. rugpjūčio mėnesį? Bendrovė iš esmės veikia jau seniai ir ataskaita buvo pateikta už dabartinį padalinį ir esamus darbuotojus VDI elektroniniu būdu, tik kito juridinio asmens rekvizitais. Ar kiekviena naujai įsteigta įmonė privalo pateikti informaciją Darbo inspekcijai apie darbuotojų saugą?

Nuo 2015 metų sausio 1 d. pakito informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams pateikimo tvarka. Visiems ūkio subjektams šios informacijos pateikimas tapo savanorišku, tai yra, ūkio subjektas pats sprendžia ar jam pateikti informaciją apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams, ar ne. Jeigu jis apsisprendžia savanoriškai deklaruoti ūkio subjekto darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų vykdymo būklę, tai Elektroninių paslaugų darbdaviams sistemoje jis užpildo bendrinį klausimyną apie darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų laikymąsi, vėliau jį tikslinant tiek kartų, kiek, jo nuomone, yra tikslinga.

 Ar dekretinėse atostogose esančios darbuotojos priskaičiuojamos deklaruojant įmonės saugos būklės klausimyno „7. Darbuotojų skaičius“ klausimą?

Nuo 2015 metų sausio 1 d. pakito informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams pateikimo tvarka, įskaitant ir ūkio subjekto dirbančiųjų skaičiaus apskaičiavimą.
Jeigu darbdavys savanoriškai pateikia (arba patikslina iki 2014 m. gruodžio 31 d. pateiktą) kompleksinę informaciją apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams, darbuotojų skaičiumi laikomas paskutinių keturių ketvirčių, buvusių iki šios informacijos pateikimo (patikslinimo) VDI, darbuotojų skaičiaus vidurkis. Pvz., darbdavys apsisprendė pateikti (patikslinti) minėtąją informaciją 2015 metų kovo mėnesį. Šiuo atveju darbuotojų skaičiumi bus laikomas 2014 m. I-IV ketvirčių darbuotojų skaičiaus vidurkis. Jeigu darbdavys apsisprendė pateikti (patikslinti) minėtąją informaciją 2015 metų liepos mėnesį, tai darbuotojų skaičiumi bus laikomas 2014 m. III-IV ketvirčių ir 2015 metų I-II ketvirčių darbuotojų skaičiaus vidurkis.

Esu 2014 metais užpildęs ir pateikęs bendrinį klausimyną apie darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų laikymąsi. Dabar matau, kad jo forma pakito. Ar turiu šį klausimyną užpildyti ir pateikti iš naujo?
Atsižvelgiant į ūkio subjektų vadovų prašymus ir pageidavimus, DSS būklės klausimyno pildymas yra supaprastintas: atsakyti reikia („Taip“, „Ne“ arba „N/N“ (nėra/neaktualu)) tik į pagrindinius („pajuodintus“) klausimus. Papildomi (šalutiniai) klausimai, esantys po (šalia) pagrindinio, teikiami tik kaip metodinė pagalba (patarimai, į ką reikia atkreipti dėmesį), pasirenkant atsakymą į pagrindinį klausimą. Tikslinti anksčiau užpildytus klausimynus neprivalu.

Ar būtina klausimyną darbuotojų saugos būklei ir darbo vietų atitikčiai deklaruoti pildyti tik elektroniniu būdu?
Informacija apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams pateikiama elektroniniu būdu atsakant į bendrinį ar teminį klausimyną tiesiogiai prisijungus prie VDI Elektroninių paslaugų darbdaviams sistemos (EPDS) šios sistemos naudojimo taisyklių nustatyta tvarka. Darbdaviui taip pat sudaroma galimybė prisijungti prie EPDS atvykus į VDI teritorinį skyrių pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 7.30 iki 11.30 val. ir nuo 12 iki 16.15 val., penktadieniais nuo 7.30 iki 11.30 val. ir nuo 12 iki 15 val. (prieššventinę dieną – valanda trumpiau). Informaciją apie VDI teritorinių skyrių buveinių adresus ir telefonus pasiteirauti galima surasti VDI interneto svetainėje (www.vdi.lt).

Ar klausimyną darbuotojų saugos būklei ir darbo vietų atitikčiai deklaruoti gali užpildyti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas vykdanti įmonė?
Kas rengia informaciją apie įmonėsdarbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams ir teikia nustatyta tvarka sprendžia ūkio subjekto vadovas.

Kur planuojama naudoti kompleksinę ar (ir) teminę informaciją apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams?
Darbdavių pateikta informacija apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams naudojama nustatant ūkio subjektų rizikingumą pagal Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų rizikingumo vertinimo metodiką bei planuojant prevencines priemones.

Ar darbdavys gali kreiptis dėl VDI inspektorių metodinės pagalbos vertinant ūkio subjekto darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų vykdymo būklę?
Savanoriškai pateikę kompleksinę informaciją ir esant poreikiui gauti metodinę pagalbą vertinant ūkio subjekto darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų vykdymo būklę, darbdaviai raštu gali kreiptis į VDI teritorinį skyrių, kurio aptarnaujamoje teritorijoje jie yra registruoti. Darbdavio kvietimu atvykę VDI inspektoriai suteikia reikalingą metodinę pagalbą. Informaciją apie VDI teritorinių skyrių buveinių adresus ir telefonus pasiteirauti galima surasti VDI interneto svetainėje (www.vdi.lt).

Kokias poveikio priemones taikys VDI, jeigu bus deklaruotas neatitikimas darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams?
Valstybinė darbo inspekcija, vadovaudamasi įmonių deklaracijose pateikta informacija apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams, poveikio priemonių netaikė ir netaikys. Darbdavių pateikta informacija apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams naudojama nustatant ūkio subjektų rizikingumą pagal Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų rizikingumo vertinimo metodiką bei planuojant prevencines priemones. Taip pat tikimės, kad įmonės ir toliau analizuos, tikslins savo anksčiau teiktas deklaracijas t. y. jas naudos kaip priemonę DSS būklei stebėti ir analizuoti.

Kaip turi būti nurodytas dirbančiųjų skaičius įmonėje teikiant informaciją apie darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų laikymąsi?
Nuo 2015 m. sausio 1 d., savanoriškai pateikiant arba patikslinant kompleksinę informaciją apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams, darbuotojų skaičiumi laikomas paskutinių keturių ketvirčių, buvusių iki šios informacijos pateikimo (patikslinimo) VDI, darbuotojų skaičiaus vidurkis. Pvz., darbdavys apsisprendė pateikti (patikslinti) minėtąją informaciją 2015 metų kovo mėnesį. Šiuo atveju darbuotojų skaičiumi bus laikomas 2014 m. I-IV ketvirčių darbuotojų skaičiaus vidurkis. Jeigu darbdavys apsisprendė pateikti (patikslinti) minėtąją informaciją 2015 metų liepos mėnesį, tai darbuotojų skaičiumi bus laikomas 2014 m. III-IV ketvirčių ir 2015 metų I-II ketvirčių darbuotojų skaičiaus vidurkis.

Įstaiga turi struktūrinius padalinius atskiruose šalies regionuose. Kaip teisingai deklaruoti informaciją apie darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų laikymąsi: ar apie visą įstaigą, ar atskiri struktūriniai padaliniai turi pateikti šią informaciją atskirai?
Savanoriškas informacijos apie darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų laikymąsi teikimas priklauso nuo įstaigos patvirtintos valdymo ir organizacinės struktūros. Jei įstaigos struktūriniai padaliniai turi atskiro juridinio asmens statusą, įregistruoti Juridinių asmenų registre kaip atskiri juridiniai asmenys, tai nurodytą informaciją jie pateikia kiekvienas atskirai. Jei įstaigos struktūriniai padaliniai atskiro juridinio asmens statuso neturi, neįregistruoti Juridinių asmenų registre, kaip atskiri juridiniai asmenys, tai tokiu atveju informacija deklaruojama visos įstaigos, kaip vientiso juridinio asmens.

Įmonė turi atskirus struktūrinius padalinius Lietuvos ir šalia esančių užsienio valstybių teritorijose. Ar teikiant informaciją apie darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų laikymąsi, į įmonės atskirai esančių padalinių skaičių turi būti įtrauktas ir kitų užsienio valstybių teritorijose esančių struktūrinių padalinių skaičius?
Informacija apie darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų laikymąsi deklaruojama Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo pagrindu. Šis įstatymas taikomas kiekvienai įmonei, įstaigai ar organizacijai, esančiai Lietuvos Respublikos teritorijoje, taip pat laivuose, plaukiojančiuose su Lietuvos valstybės vėliava, atsižvelgiant į tam tikrus numatytus šio įstatymo taikymo ypatumus (Įstatymo 4 straipsnio 1 dalis).
Tad, nusprendus savanoriškai teikti informaciją apie darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų laikymąsi, į įmonės atskirai esančių padalinių skaičių nereikia įtraukti kitų užsienio valstybių teritorijoje esančių struktūrinių padalinių skaičiaus.

Ar deklaruojant darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų atitiktį, reikia nurodyti įstaigos administracijos padalinių skaičių, ar tik atskirai esančių padalinių skaičių?
Informacijoje apie darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų laikymąsi, įstaigos administracijos padalinių skaičiaus nurodyti nereikia. Įstaiga (įmonė, organizacija), turinti valdybą (administraciją, departamentą ir pan.) ir atskirus struktūrinius padalinius atskiruose šalies regionuose, pateikdama informaciją apie darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų laikymąsi, nurodo atskirų struktūrinių padalinių skaičių.

Įstaigoje yra statutinių pareigūnų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį. Kaip teisingai nurodyti dirbančiųjų skaičių?
Informacija apie darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų laikymąsi deklaruojama Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo pagrindu. Krašto apsaugos pareigūnams ir kariams, vidaus reikalų sistemos, muitinės, valstybės saugumo ir kitų institucijų pareigūnams, kurių tarnybinius santykius nustato atitinkami statutai, šio įstatymo ir kitų darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų nuostatos netaikomos, kai šie asmenys vykdo veiklą, turinčią būdingus specifinius veiklos požymius. Šių institucijų pareigūnų ir karių tarnybą reglamentuojančiuose norminiuose teisės aktuose privalo būti nustatyti saugos ir sveikatos reikalavimai jiems vykdant specifinę veiklą. Tad teikiant informaciją apie darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų laikymąsi, reikia nurodyti tik samdomų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, skaičių.
Jeigu darbdavys savanoriškai pateikia (patikslina pateiktą iki 2014 m. gruodžio 31 d.) kompleksinę informaciją apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams, darbuotojų skaičiumi laikomas paskutinių keturių ketvirčių, buvusių iki šios informacijos pateikimo VDI, darbuotojų skaičiaus vidurkis.

Įstaigoje dirba valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį. Kaip reikia nurodyti dirbančiųjų skaičių?
 Teikiant informaciją apie darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų laikymąsi, nurodomas bendras dirbančių skaičius (valstybės tarnautojai + dirbantys pagal darbo sutartis).
Jeigu darbdavys savanoriškai pateikia (patikslina pateiktą iki 2014 m. gruodžio 31 d.) kompleksinę informaciją apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams, darbuotojų skaičiumi laikomas paskutinių keturių ketvirčių, buvusių iki šios informacijos pateikimo VDI, darbuotojų skaičiaus vidurkis.

Ar pildant darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo teisės būklės bendrinį klausimyną reikia pildyti tas grafas, kurios nėra aktualios įmonei? Pvz., įmonėje nedirba jaunesni nei 16-18 m. darbuotojai. Ar reikia pažymėti tokį atsakymą, kuriuo įmonė vadovautųsi, jei tokių darbuotojų dirbtų?
Jeigu įmonėje nedirba jaunesni nei 16-18 m. darbuotojai ir tokie klausimai nėra aktualūs, atsakant žymimas trečiasis langelis („N/N“), t.y. „Neaktualu“.
Jei tokių darbuotojų atsirastų, šią informaciją pageidautina pakoreguoti, nes duomenys yra atnaujinami įstaigos ar organizacijos sprendimu atsižvelgiant į pakitusias aplinkybes.

Kokį atsakymą reikia nurodyti atsakant į klausimyno „Darbuotojų saugos ir sveikatos ir darbo teisės būklė“ antrosios dalies „Vidinės kontrolės organizavimas ir socialinio dialogo plėtra“  8 klausimą „Ar taikomas Lietuvos Respublikos Europos darbo tarybų įstatymas“?
Lietuvos Respublikos Europos darbo tarybų įstatymo taikymas numatytas šio įstatymo 2 straipsnyje. Atsakant į klausimyno 8 klausimą, jeigu įstatymo nuostatos taikomos įmonėje, atsakoma ,,Taip“, jeigu netaikomos – atsakoma ,,Ne“.

Įmonėje, turinčioje vos keletą darbuotojų, darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas vykdo pats biuro vadovas. Kaip tokiu atveju reikia atsakyti į klausimyno „Darbuotojų saugos ir sveikatos ir darbo teisės būklė“ antrosios dalies „Vidinės kontrolės organizavimas ir socialinio dialogo plėtra“  5.2-5.7 klausimus?
Jei darbdavys pats vykdo darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, tai atsakant į klausimyno „Darbuotojų saugos ir sveikatos ir darbo teisės būklė“ antrosios dalies „Vidinės kontrolės organizavimas ir socialinio dialogo plėtra“ 5.2-5.7 klausimus reikia žymėti „NE“.

Įmonėje per pastaruosius metus nebuvo incidentų ar nelaimingų atsitikimų darbe. Kaip reikėtų atsakyti į klausimyno „Darbuotojų saugos ir sveikatos ir darbo teisės būklė“ trečiosios dalies „Klausimynas“ klausimą?
Jei įmonėje per pastaruosius keletą metų nebuvo nelaimingų atsitikimų darbe, į klausimyno „Darbuotojų saugos ir sveikatos ir darbo teisės būklė“ į attitinkamą klausimą atsakyti „Neaktualu“ – („N/N“). Į šio klausimo papunkčius atsakymai galėtų būti: jeigu įmonėje nustatyta incidentų registravimo ir tyrimo tvarka - ,,Taip“, jeigu nenustatyta -,,Ne“.

Dėl klausimyno „Darbuotojų saugos ir sveikatos ir darbo teisės būklė“ trečiosios dalies „Klausimynas“ klausimų: kaip teisingai įvertinti, ar tinkamai organizuojamas ir vykdomas darbuotojų mokymas iš darbuotojų saugos ir sveikatos srities?
Darbuotojų mokymas ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo įmonėje atliekamas įmonės vadovo nustatytas darbuotojų mokymo ir žinių tikrinimo ir vertinimo tvarka, kuri parengiama vadovaujantis teisės aktų (Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu, Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendraisiais nuostatais ir kt.) reikalavimais. Jeigu paminėtos nuostatos yra įgyvendintos – atsakymas ,,Taip“, jeigu neįgyvendintos ar įgyvendintos dalinai – atsakymas ,,Ne“.

Kaip pildyti klausimyną, jei įmonėje nėra darbuotojų – yra tik direktorius?
Nuostatos dėl darbuotojų saugos ir sveikatos būklės įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje numatytos juridiniams ir fiziniams asmenims, kurie samdo darbuotojus pagal darbo sutartis ar/ir jose dirba valstybės tarnautojai. Jeigu įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje dirba tik direktorius ir nėra daugiau darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį ar/ir valstybės tarnautojų – deklaruoti darbuotojų saugos ir sveikatos būklę įmonėje t. y. teikti bendrinio klausimyno „Darbuotojų saugos ir sveikatos ir darbo teisės būklė“ nėra tikslo.

Kaip atsakyti į panašius klausimus, kaip antai: „Ar vertinami cheminiai rizikos veiksniai?“, „Ar vertinami biologiniai rizikos veiksniai?“, jeigu įmonėje nenaudojamos nei cheminės, nei biologinės medžiagos?
Jeigu įmonėje tokių darbo vietų, kuriose veiktų klausimyne nurodyti konkretūs sveikatai pavojingi ar kenksmingi rizikos veiksniai (pvz., cheminiai, biologiniai ar kt. veiksniai) nėra ir šie klausimai nėra aktualūs, naudojamas trečiasis langelis („N/N“), t.y. „Neaktualu“.

Kaip atsakyti į klausimyno „Darbuotojų saugos ir sveikatos ir darbo teisės būklė“ trečiosios dalies „Klausimynas“ klausimą „Ar yra vykdomas (atliekamas) visų darbo vietų profesinės rizikos vertinimas?“
Pirmiausiai rekomenduojama atsakyti sau į pagalbinius klausimus. Jei į kurį nors klausimą, pvz., „Ar profesinės rizikos vertinimas yra nuolatinis procesas (kai pasikeičia darbo sąlygos, aplinka ir/ar darbo pobūdis ar įvyksta nelaimingas atsitikimas, priėmus naujus ar pasikeitus darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktuose nustatytiems saugos reikalavimams, kai jie yra sugriežtinami)?“ atsakoma neigiamai – „Ne“, nes dėl tam tikrų priežasčių konkrečiose darbo vietose dar nespėta atnaujinti rizikos vertinimo arba iš naujo atlikti tam tikrų veiksnių vertinimo ar matavimų (tačiau tai atlikti yra numatyta), toks neatitikimas galėtų būti nereikšmingas ir neturėtų įtakos atsakant „Taip“ į pagrindinį klausimą „ Ar yra vykdomas (atliekamas) visų darbo vietų profesinės rizikos vertinimas?“. Tačiau tuo atveju, jei Jūsų įmonės veikla susijusi su cheminių medžiagų gamyba ar sandėliavimu, o atliekant profesinės rizikos vertinimą, nevertinta cheminių veiksnių įtaka, nesudarytas rizikos šalinimo/mažinimo priemonių planas, tai jau bus reikšmingas neatitikimas, todėl atsakymas į pagrindinį klausimą turėtų būti „Ne“.

Kaip atsakant į klausimyno „Darbuotojų saugos ir sveikatos ir darbo teisės būklė“ trečiosios dalies „Klausimynas“ klausimą teisingai įvertinti, ar darbo patalpų temperatūra yra tinkama?
Darbdavys, vykdydamas pareigą sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su darbu susijusiais aspektais, privalo užtikrinti ir atitinkamą darbo patalpų oro šiluminę aplinką. Darbo patalpų oro šiluminės aplinkos parametrus, jų vertes bei matavimo reikalavimus darbo patalpose reglamentuoja Lietuvos higienos norma HN 69:2003 ,,Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų norminės vertės ir matavimo reikalavimai“, patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-770.
Jei dėl technologinio proceso reikalavimų bei ypatumų nėra galimybės užtikrinti šiluminio komforto sąlygų, gali būti nustatytos pakankamos šiluminės aplinkos sąlygos, o darbuotojams turėtų būti sudaroma galimybė per pertraukėles palikti darbo vietą ir pereiti į vėsesnes patalpas bei trumpinti darbuotojų buvimo laiką darbo vietose, kuriose oro temperatūra neatitinka pakankamos šiluminės aplinkos rodiklių. Higienos normos 5 priedo 1 lentelėje yra pateikta rekomenduojama darbo laiko trukmė darbo vietose, kai aplinkos temperatūra viršija pakankamos šiluminės aplinkos temperatūros vertes.

Kaip atsakyti į klausimyno „Darbuotojų saugos ir sveikatos ir darbo teisės būklė“ trečiosios dalies „Klausimynas“ klausimą dėl apšvietimo? Kaip teisingai įvertinti, ar tinkamas darbo vietų apšvietimas (natūralus, dirbtinis, avarinis)?
Tinkamas turėtų būti atitinkantis Lietuvos higienos normą HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“.

Kaip atsakyti į klausimyno „Darbuotojų saugos ir sveikatos ir darbo teisės būklė“ trečiosios dalies „Klausimynas“ klausimą „Ar užtikrinamas saugus potencialiai pavojingų įrenginių (PPĮ) naudojimas?“
Saugus šių įrenginių naudojimas bus užtikrinamas tada, kai vadovaujantis Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymu, savininkas potencialiai pavojingus įrenginius naudos tik gavęs įgaliotos įstaigos išvadą, kad įrenginiai yra tinkami saugiai naudoti ir juos užregistravęs VDI Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro nuostatuose nustatyta tvarka bei paskyręs reikiamos kvalifikacijos apmokytus ir atestuotus operatorių bei priežiūros meistrą ir vėliau, įrenginių naudojimo ir priežiūros teisės aktų nustatytu periodiškumu, pateikdamas įgaliotos įstaigos ekspertams įvertinti įrenginių techninę būklę.

 Kaip nustatyti, ar tinkamai parinkta įranga ir apsaugos sistemos darbui potencialiai sprogioje aplinkoje?
Tinkamai parinkta įranga bus tuomet, kai darbo vietose, kuriose gali susidaryti sprogi aplinka („Darbuotojų, dirbančių potencialiai sprogioje aplinkoje, saugos nuostatų“ 1 priedas), naudojamų darbo priemonių (įrangos) ir saugos sistemų kategorija atitinka Įrangos ir apsaugos sistemų, naudojamų potencialiai sprogioje aplinkoje, techniniame reglamente konkrečiai pavojingai zonai nustatytąją arba yra aukštesnė.
Nuostatų 1 priede nurodytose zonose, pagal Įrangos ir apsaugos sistemų, naudojamų potencialiai sprogioje aplinkoje techninį reglamentą, pirmiausia turi būti naudojama šių kategorijų darbo priemonės, jei jos tinka apsisaugoti atitinkamai nuo dujų, garų arba rūko ir (arba) dulkių:
0 arba 20 zonoje – 1 kategorijos darbo priemonės (įranga);
1 arba 21 zonoje – 1 arba 2 kategorijos darbo priemonės (įranga);
2 arba 22 zonoje – 1, 2 arba 3 kategorijos darbo priemonės (įranga).

Bendras EPDS puslapis