• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Pagrindiniai rodikliai   2022-12-30

Rodiklis 2021 m. I–III ketv. 2022 m. I–III ketv.
Atlikta patikrinimų 4865 4946
Nustatyta pažeidimų 17592 20707
Išnagrinėta darbo ginčų  4065 4187
Konsultuota asmenų 122447 107691
Sunkiai susižalojo darbe 96 91
Žuvo darbe 34 18