• Konsultacijų ir pranešimų apie nelegalų darbą tel. (8 5) 213 9772

 

Pagrindiniai rodikliai   2023-09-14

Rodiklis 2022 m.  2023 m. I pusm.
Patikrinimai, inspekciniai veiksmai 10007 10766
Nustatyta pažeidimų 27058 16221
Išnagrinėta darbo ginčų  5792 3443
Konsultuota asmenų 144679 87108
Sunkiai susižalojo darbe 124 58
Žuvo darbe 23 11