• Konsultacijų ir pranešimų apie nelegalų darbą tel. (8 5) 213 9772

 

Valstybinė darbo inspekcija ir Respublikinė jungtinė profesinė sąjunga pasirašė susitarimą dėl bendradarbiavimo   2022-09-21

2022 m. rugsėjo 21 d. Valstybinė darbo inspekcija (atstovaujama vadovo Jono Griciaus) ir Respublikinė jungtinė profesinė sąjunga (atstovaujama pirmininko Arvydo Dambrausko) pasirašė susitarimą dėl bendradarbiavimo. Susitarta bendradarbiauti užtikrinant efektyvią nelegalaus, nedeklaruoto darbo Lietuvos Respublikoje kontrolę ir prevenciją, taip pat plėtojant socialinį dialogą darbo santykių, darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais.

Bendradarbiavimas

Bendradarbiavimas