• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Rekomendacijos   2022-02-17

Prisidėdama prie socialinės partnerystės skatinimo, konsultavimo, visuomenės švietimo bei pozityvaus elgesio normų darbo vietose propagavimo, VDI parengė ir viešai paskelbė šias rekomendacijas:

2021 m.
Metodinės rekomendacijos psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijai ir psichosocialinių darbo sąlygų gerinimui
Atmintinė darbuotojams psichosocialinių darbo sąlygų gerinimui

2022 m.
Metodinės rekomendacijos psichologinio smurto darbe prevencijai užtikrinti
Smurto ir priekabiavimo prevencijos politikos rengimo metodinės rekomendacijos

Ši metodinė medžiaga gali reikšmingai padėti tiek darbdaviams, tiek darbuotojams mažinti neigiamų psichosocialinių reiškinių darbe apraiškas.