• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

Nuo rugsėjo 13 d. keičiasi VDI aptarnavimo tvarka   2021-09-10

Nuo 2021 m. rugsėjo 13 d. tiesioginio kontakto būdu Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) administracijos ir teritorinių skyrių patalpose priimami ir aptarnaujami tik tie VDI lankytojai ir interesantai, kurie turi Galimybių pasą arba kitą teisės aktų nustatytą dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo pasitikrino, ar neserga Covid-19 liga, arba kad asmuo yra paskiepytas vakcina, arba kad asmuo yra persirgęs šia užkrečiamąja liga. Asmuo, atvykęs į VDI administracijos ar teritorinio skyriaus patalpas, jį aptarnaujančiam ar priimančiam VDI darbuotojui ar VDI inspektoriui turi pateikti vieną iš nurodytų dokumentų (popierinį variantą ar mobiliąją versiją).

Darbo ginčų komisijos (DGK) posėdžiai bei ginčų nagrinėjimas ir toliau bus organizuojamas ir vykdomas nuotoliniu būdu, išskyrus tuos atvejus, jei dėl svarių objektyvių priežasčių nėra galimybių išnagrinėti bylą nuotoliniu būdu ir tiek darbo ginčo šalys ir jų atstovai, tiek darbo ginčų komisijos pirmininkas, sekretorius ir kiti šios komisijos nariai turi aukščiau nurodytus dokumentus, patvirtinančius, kad asmuo pasitikrino, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, arba kad asmuo yra paskiepytas vakcina, arba kad asmuo yra persirgęs šia užkrečiamąja liga.

Konsultuotis darbo teisės klausimais galima konsultacijų telefonu 8 5 2139772 arba internetu, parašius asmeninę žinutę VDI Facebook paskyroje. Prašymus, skundus, pranešimus galima pateikti elektroniniu paštu info@vdi.lt užpildžius reikiamą formą, neatvykstant į VDI skyrius. VDI ir DGK teikiamų prašymo formų pavyzdžius galima rasti https://www.vdi.lt/Forms/Formos.aspx.