• Konsultacijų ir pranešimų apie nelegalų darbą tel. (8 5) 213 9772

 

Dėl psichosocialinės rizikos vertinimo bei mobingo darbe prevencijos VDI elektroniniu būdu inspektuos beveik 2000 įstaigų   2021-07-29

Psichosocialinės rizikos veiksnių vertinimas yra nuolatinių Valstybinės darbo inspekcijos (toliau – VDI) patikrinimų dalis, tačiau VDI, vykdydama psichologinio smurto ir/ar mobingo darbe prevenciją ir atstovaudama viešąjį interesą, siekia papildomai patikrinti beveik 2000 juridinių asmenų, vykdančių veiklą asmens sveikatos priežiūros, švietimo ir socialinės globos sektoriuose, kuriuose, dėl atliekamų darbų bei vykdomos veiklos specifikos bei dėl VDI gautų pranešimų, skundų, paklausimų yra didžiausia psichologinio smurto ir mobingo grėsmė.
Elektroninis inspektavimas nėra naujiena, tokius inspektavimus VDI atlieka nuolat, siekdama patikrinti kuo didesnį skaičių ūkio subjektų. Į sąrašą įtrauktos įmonės turės pateikti informaciją apie psichosocialinės rizikos vertinimo bei mobingo darbe prevencijos atitiktį teisės aktuose nustatytus reikalavimus iki 2021m. rugsėjo 15 d. elektroniniu būdu atsakant į Teminės ataskaitos klausimus (viena įmonė – viena Teminė ataskaita, nepaisant įmonės padalinių skaičiaus bei kitų aplinkybių) tiesiogiai prisijungus prie VDI Elektroninių paslaugų darbdaviams sistemos toliau–EPDS). Teminės ataskaitos popieriniai variantai negalioja.
Visi klausimai yra susiję su psichosocialinės aplinkos įmonėje įvertinimu bei mobingu, todėl tai yra ne tik inspektavimo priemonė, bet ir suteikiama galimybė įstaigų vadovams papildomai atkreipti dėmesį į problemas bei jas išspręsti. VDI vertindama gautus atsakymus laikosi sąžiningo pareiškėjo prezumpcijos, tačiau jeigu vėliau būtų gauti signalai, jog toje institucijoje yra sociopsichologinių problemų, kurios neatsispindėjo inspektavimo apklausos atsakymuose, VDI tose įmonėse vykdys aktyvią intervenciją ir bus taikomos įstatymu numatytos sankcijos už melagingos informacijos pateikimą.
Apibendrinta elektroninio inspektavimo informacija bus pateikta Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai bei naudojama tolesnei stebėsenai ar ūkio subjektai imasi priemonių psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijai užtikrinti ir pagalbai asmenims, patyrusiems psichologinį smurtą darbo aplinkoje, suteikti.
Šis elektroninis inspektavimas yra tik pradžia platesnio VDI užmojo tirti psichosocialinę aplinką įmonėse. Apibendrinus pirmojo patikrinimo rezultatus, inspektavimai bus išplėsti į kitas ekonominės veiklos sritis.

VDI primena: darbdavys privalo sukurti tokią darbo aplinką, kurioje darbuotojas ar jų grupė nepatirtų priešiškų, neetiškų, žeminančių, agresyvių, užgaulių, įžeidžiančių veiksmų, kuriais kėsinamasi į atskiro darbuotojo ar jų grupės garbę ir orumą, fizinį ar psichologinį asmens neliečiamumą ar kuriais siekiama darbuotoją ar jų grupę įbauginti, sumenkinti ar įstumti į beginklę ir bejėgę padėtį (Lietuvos Respublikos darbo kodekso 30 straipsnis.).