• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Europos Komisija patvirtino 2021–2027 m. ES darbuotojų sveikatos ir saugos strateginę programą.   2021-07-19

Europos Komisija patvirtino 2021–2027 m. ES darbuotojų sveikatos ir saugos strateginę programą.

Naujoje strategijoje nustatomi pagrindiniai prioritetai ir veiksmai, kuriais siekiama gerinti darbuotojų sveikatą ir saugą, spręsti sparčių ekonomikos, demografijos ir darbo modelių pokyčių klausimus.
Programoje taikomas trišalis požiūris, įtraukiant ES institucijas, valstybes nares, socialinius partnerius ir kitus suinteresuotuosius subjektus, ir orientuojamasi į tris pagrindinius prioritetus:

  1. pokyčių numatymą ir valdymą, pereinant prie žaliosios ekonomikos, skaitmenizacijos;
  2. apsaugos nuo nelaimingų atsitikimų darbo vietoje ir profesinių ligų stiprinimą, siekiant įgyvendinti „nulinę viziją“ dėl mirčių, susijusių su darbu;
  3. pasiruošimo, kaip reaguoti į dabartines ir būsimas sveikatos krizes, gerinimą.

 

Su visa 2021–2027 m. ES darbuotojų sveikatos ir saugos strategine programa galima susipažinti prisegtuke.

 

ES_DSS strateginė programa_2021-2027