• Konsultacijų ir pranešimų apie nelegalų darbą tel. (8 5) 213 9772

 

Informacinė kampanija „Saugu darbe“.   2023-09-18

20222023 M. ĮVYKUSIŲ NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE APŽVALGA
2021 m. Valstybinė darbo inspekcija, siekdama atkreipti dėmesį į augantį žūčių skaičių darbe, paskatinti darbdavius ir darbuotojus labiau susitelkti įgyvendinant saugaus darbo kultūros idėją bei dar labiau atkreipti visuomenės dėmesį į darbuotojų saugos ir sveikatos prevencijos svarbą bei žalą, kurią sukelia abejingumas pavojingoms darbo sąlygoms, pradėjo vykdyti kampaniją VIZIJA NULIS.
Kampanija buvo suplanuota mėnesiui ir buvo skirta paminėti balandžio 28-ąją – Pasaulinę darbuotojų saugos ir sveikatos dieną. Tačiau pasibaigus pagrindinei kampanijai, kai buvo skelbiami įvairūs informaciniai pranešimai, dalyvaujama radijo laidose ir organizuojami nuotoliniai seminarai, buvo nuspręsta iki metų pabaigos dalyti žūčių ir sunkių sužalojimų statistiką svetainėje ir „Facebook“ paskyroje. Kadangi kampanija buvo sėkminga, ją nuspręsta ir toliau tęsti.
2022 m. gruodžio 31 d. duomenimis, neįskaičiuojant žuvusiųjų per eismo įvykius, darbo metu įvyko 23 mirtini nelaimingi atsitikimai, o sunkius sužalojimus patyrė net 124 darbuotojai. Atitinkamai per 2021 m. buvo gauti 38 pranešimai apie įvykius darbe, dėl kurių darbuotojai mirė, ir 124 pranešimai apie įvykius darbe, dėl kurių buvo sunkiai pakenkta darbuotojų sveikatai. 2022 m., palyginti su 2021 m., mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe skaičius sumažėjo 39 proc. (15 atvejų), o sunkių išliko nekitęs.

Kokia situacija 2023-iasiais?

Per vienuoliką šių metų mėnesių (gruodžio 4 d. duomenys) turime užregistruotą 101 sunkų nelaimingą atsitikimą darbe, tai 15 % mažiau nei 2022 m. tuo pačiu laikotarpiu, ir 13 mirtinų atvejų, 2022 m. – atitinkamai 22, arba beveik dvigubai daugiau.
Tikimės, kad prie šių rezultatų prisidedame ir mes, vykdydami atvirą ir aktyvią komunikaciją. Ne tik mūsų inspektoriai nuolat vykdo patikrinimus: rengiame įvairias priemones ir viešinimo akcijas, siekiame atkreipti darbdavių ir darbuotojų dėmesį į darbų saugos svarbą.

Kur dažniausiai įvyksta nelaimingų atsitikimų?

Trys ekonominės veiklos rūšys, kuriomis užsiimančiose įmonėse įvyksta daugiausia nelaimingų atsitikimų


Ekonominė veikla

Sunkūs n. a.

Mirtini n. a.

 

2021 m.

2022 m.

2023 m.
(11 mėnesių)

2021 m.

2022 m.

2023 m.
(11 mėnesių)

Statyba

27

28

18

9

6

5

Apdirbamoji pramonė

22

23

23

9

4

2

Transportas, saugojimas

20

18

13

3

3

1

Dažniausi 2022 m. pasikartojantys mirtini įvykiai atsitiko neatsargiai dirbant aukštyje, kertant ar genint medžius, užkritus daiktams ir patyrus elektros srovės poveikį. Pagrindiniai nelaimes lėmę veiksniai yra labai panašūs ir kasmet kartojasi: 7 darbuotojai žuvo ir net 41 patyrė sunkias traumas, nukritę iš aukščio, 3 darbuotojus mirtinai ir 4 sunkiai traumavo krintantis medis ar jo dalis, atliekant miško kirtimo ir genėjimo darbus, 5 darbuotojai žuvo, o 7 patyrė sunkias traumas prispausti ar sutraiškyti veikiančių transporto priemonių ar mechanizmų, 4 darbuotojus mirtinai ir 2 sunkiai traumavo krintantys daiktai, 3 darbuotojus mirtinai traumavo elektros srovė, net 19 sunkių nelaimingų atsitikimų darbe įvyko darbuotojams nugriuvus, jiems paslydus ar užkliuvus, 2 darbuotojus sunkiai traumavo nuošliaužos, dirbant iškasose, 1 darbuotojas žuvo, nuskendęs grūdų bokšte.
Pagal įvykusių nelaimingų atsitikimų skaičių, pavojingiausi darbai buvo:
•           sandėliavimo, transportavimo, pakrovimo, iškrovimo (5 mirtini ir 24 sunkūs),
•           statybos ir remonto (5 mirtini ir 21 sunkūs),
•           miško kirtimo (3 mirtini ir 4 sunkūs),
•           elektros įrenginių ir tinklų aptarnavimo (3 mirtini ir 2 sunkūs),
•           techninių priemonių, mechanizmų aptarnavimo (1 mirtinas ir 9 sunkūs).

Kodėl įvyksta nelaimingų atsitikimų?

Tiriant nelaimingų atsitikimų priežastis nustatyta, kad daugiausia mirtinų ir sunkių nelaimingų atsitikimų 2022 m. įvyko dėl nepakankamos darbuotojų saugos ir sveikatos vidinės kontrolės, netinkamo darbų organizavimo, ir kai darbuotojai patys nesilaikė vadovų duotų nurodymų ar pateiktų instrukcijų ir taip rizikavo savo sveikata bei gyvybe. Deja, bet ir 2023 m. šios tendencijos nelabai keitėsi.
2022 m. įvyko 3 mirtini ir 8 sunkūs nelaimingi atsitikimai darbe, kurių metu nukentėjo neblaivūs darbuotojai, 2021 m. – atitinkamai 2 mirtini ir 8 sunkūs nelaimingi atsitikimai darbe. Šiais metais kol kas turime užregistruotus 3 mirtinus ir 2 sunkius nelaimingus atsitikimus darbe, kurių metu nukentėjo neblaivūs darbuotojai.