• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

Keičiasi pranešimų apie nelaimingus atsitikimus darbe teikimas   2020-12-01

Nuo 2021 m. sausio 1 d. įsigaliojus Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų pakeitimams VDI teritoriniams skyriams turės būti pateikiami lengvų nelaimingų atsitikimų darbe N-1 formos ir nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ar iš darbo N-2 formos aktai (originalai) kartu su patvirtintomis tyrimo dokumentų kopijomis.

Atskirai Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (SODROS) skyriams nelaimingų atsitikimų darbe ir nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ar iš darbo tyrimo dokumentų pateikti nereikia.

Taip pat VDI informuoja ir kviečia nuo 2021 m. sausio mėn. nelaimingų atsitikimų darbe N-1 ir nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ar iš darbo N-2 formos aktus pildyti ir kitus dokumentus teikti prisijungus VDI Elektroninių paslaugų darbdaviams sistemoje darbdavio atstovui, darbuotojų atstovui ir darbdavį atstovaujančiam asmeniui pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais.