• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Keičiasi Valstybinės darbo inspekcijos paslaugų teikimas   2020-12-17

Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) lankytojų, įmonių, darbuotojų, darbdavių, kitų interesantų priėmimas ir konsultavimas jiems aktualiais klausimais, taip pat įvairių skundų, pranešimų, prašymų, dokumentų priėmimas vykdomas tik nuotoliniu būdu.
Darbo ginčų komisijos (DGK) posėdžiai ir ginčų nagrinėjimas vyksta nuotoliniu būdu, su darbo ginčų komisijos nariais bendraujant bei sprendimus priimant elektroninių komunikacijos priemonių pagalba. Esant būtinybei posėdžio metu apklausti ginčo šalis, jų atstovus, kitus proceso dalyvius, naudojamasi elektroninėmis komunikacijos priemonėmis.

Skundų ir pranešimų dėl darbo teisės bei darbuotojų saugos ir sveikatos pažeidimų tyrimai vykdomi nuotoliniu būdu neišvykstant į ūkio subjektą, vengiant tiesioginio kontakto ir užtikrinant asmens duomenų apsaugą dokumentų teikiant tyrimui atlikti būtinus dokumentus. Tačiau tais atvejais, kai gaunami skundai, pranešimai ar informacija dėl galimų nelegalaus darbo apraiškų, dėl tiesioginio pavojaus darbuotojų saugai ir sveikatai ar nelaimingo atsitikimo darbe, ūmaus apsinuodijimo ar susirgimo ūmia profesine liga grėsmės, taip pat apie įvykį darbe, dėl kurio darbuotojas patyrė žalą sveikatai ar žuvo, patikrinimai ir tyrimai atliekami išvykstant į patikros vietą.

Konsultuotis darbo teisės klausimais galima konsultacijų telefonu 8 5 2139772 arba internetu, parašius asmeninę žinutę VDI Facebook paskyroje. Prašymus, skundus, pranešimus galima pateikti elektroniniu paštu [email protected] užpildžius reikiamą formą, neatvykstant į VDI skyrius. VDI ir DGK teikiamų prašymo formų pavyzdžius galima rasti www,vdi.lt, taip pat http://tiny.lt/47t4gf ir http://tiny.lt/z3ynxfn.