• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

Bendradarbiaujant bus tobulinamas laikinojo įdarbinimo veiklos reglamentavimas   2020-10-13

Šiandien Valstybinė darbo inspekcija ir Lietuvos įdarbinimo įmonių asociacija pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kuria abi pusės įsipareigoja bendradarbiauti vykdant laikinojo įdarbinimo ekonominės veiklos monitoringą, laikinojo įdarbinimo pažeidimų prevenciją bei tobulinant teisinę aplinką.

„Pastaruoju metu darbo rinkoje matome ypač didelį įmonių susidomėjimą laikinojo įdarbinimo veikla, vis daugiau įmonių kreipiasi į Darbo inspekciją dėl laikinojo įdarbinimo įmonės statuso suteikimo. Deja, gavusios šį statusą įmonės ne visuomet vykdo veiklą arba neteikia duomenų apie savo veiklą. Bendradarbiaudami su Lietuvos įdarbinimo įmonių asociacija tikimės „išgryninti“ šį sektorių, kad Lietuvoje veikiančios laikinojo įdarbinimo įmonės būtų skaidrios ir socialiai atsakingos. Be to, Asociacijos įžvalgos dėl teisinės aplinkos mums yra itin aktualios tobulinant šio sektoriaus reglamentavimą“, – sako Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius Jonas Gricius.

Lietuvos įdarbinimo įmonių asociacijos prezidentės Aurelijos Maldutytės teigimu, ši sutartis taps pagrindu kuriant geranoriško bendradarbiavimo ir tarpusavio pasitikėjimo principais paremtus Darbo inspekcijos ir Asociacijos ryšius.
VDI, siekdama sutartyje apibrėžtų bendradarbiavimo tikslų, įsipareigoja teikti Asociacijai turimą statistinę informaciją apie Lietuvoje registruotas laikinojo įdarbinimo įmones, laikinuosius darbuotojus bei VDI nustatomus laikinojo įdarbinimo veiklos pažeidimus, kviesti Asociacijos narius į seminarus, konferencijas, kitus VDI organizuojamus renginius, kuriuose bus aptariama laikinojo įdarbinimo veikla.

Asociacija įsipareigoja teikti informaciją, kuri galėtų būti naudinga vykdant VDI funkcijas ar tobulinant teisės aktus, reglamentuojančius laikinojo įdarbinimo veiklą,  informuoti VDI apie jai žinomus laikinojo įdarbinimo įmonių daromus pažeidimus, skleisti VDI informaciją Asociacijos nariams.