• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

Į Lietuvą komandiruojamiems darbuotojams – daugiau garantijų   2020-07-30

Valstybinė darbo inspekcija informuoja, kad nuo liepos 30 d. keičiasi darbuotojų komandiravimo į Lietuvą tvarka.

Pakeitimai aktualūs Lietuvoje įregistruotoms įmonėms, įdarbinančioms kitų šalių laikinuosius darbuotojus, bei juos komandiruojančioms į kitas valstybes.

Papildyti Darbo kodekso 108 ir 109 straipsniai apima pakeitimus dėl darbuotojų darbo užmokesčio, apgyvendinimo bei išlaidų apmokėjimo, dienpinigių skaičiavimo, komandiruotės trukmės, ilgalaikių komandiruočių, komandiruojamų laikinųjų darbuotojų.
Supaprastinama užsienio jurisdikcijai priklausančio darbdavio pranešimo apie komandiruotą į Lietuvą darbuotoją tvarka: bus galima VDI interneto svetainėje užpildyti pranešimą apie komandiruotą darbuotoją anglų kalba (anksčiau – tik lietuvių k.). Pranešimas pateikiamas ne vėliau kaip iki darbuotojo darbo Lietuvos teritorijoje pradžios.
Pranešti reikės ir apie dvigubą komandiravimą: kai į Lietuvą komandiruotas laikinasis darbuotojas bus siunčiamas dirbti į kitą valstybę, jį siunčianti Lietuvos įmonė privalės informuoti užsienio laikinojo įdarbinimo įmonę, iš kurios yra atvykęs komandiruotas darbuotojas, iki numatyto darbo kitos valstybės teritorijoje pradžios. Pavyzdžiui, apie Ukrainos piliečio, komandiruoto dirbti į Lietuvos laikinojo įdarbinimo įmonę iš Ukrainos įmonės, perkomandiravimą dirbti į Norvegiją, Lietuvos laikinojo įdarbinimo įmonė privalo informuoti Ukrainos įmonę iki jo darbo Norvegijoje pradžios.

Po liepos 30 d. keičiasi laikinųjų darbuotojų darbo užmokesčio apmokėjimo sąlygos: jos suvienodinamos kaip ir tą patį darbą dirbančių vietos darbuotojų, įskaitant padidintą apmokėjimą už viršvalandžius, už darbą naktį, poilsio ar švenčių dienomis. Iki šiol komandiruojamiems darbuotojams buvo taikomas minimalaus darbo užmokesčio reikalavimas. Šis reikalavimas išlieka komandiruojamiems kelių transporto priemonių vairuotojams, vežantiems krovinius ir (arba) keleivius tarptautiniais kelių maršrutais. Jiems netaikomos naujos nuostatos dėl darbuotojų apgyvendinimo ir išlaidų kompensavimo bei nuostatos, skirtos ilgesnėms nei 12 mėnesių komandiruotėms.

Darbo kodekso pakeitimais detalizuotas dienpinigių skaičiavimas: jie atskiriami nuo faktinių kelionės, nakvynės ir maitinimo išlaidų ir sudaro atskirą darbo užmokesčio dalį.

Gerinamos ir komandiruojamų darbuotojų darbo sąlygos, kai nėra nuolatinės darbo vietos,  įpareigojant darbdavį apgyvendinti komandiruojamus darbuotojus (jei tai bus taikoma ir vietos darbuotojams). Taip pat bus privaloma kompensuoti vykimo į darbą ir iš jo kelionės išlaidas per komandiruotes Lietuvos teritorijoje ir užsienyje.
Naujovės suteikia daugiau garantijų komandiruojamiems laikiniesiems darbuotojams, įpareigojant laikinojo darbo naudotoją (faktinį darbdavį, kuris suteikia darbo funkcijas) informuoti laikinojo įdarbinimo įmonę apie jo taikomas darbo sąlygas ir darbo užmokestį šiems darbuotojams, siekiant užtikrinti, kad jie nebūtų diskriminuojami.
Nuo liepos 30 d. ilgesnėms nei 12 mėnesių komandiruotėms taikomos darbo santykius reglamentuojančios teisės normos bei aukštesnių negu darbdavio lygmens kolektyvinių sutarčių nuostatos, išskyrus normas dėl darbo sutarties sudarymo ir pasibaigimo sąlygų bei susitarimų dėl nekonkuravimo sąlygų. 12 mėnesių terminas gali būti pratęstas iki 18 mėnesių, jei darbdavys VDI elektroniniu būdu pateiks motyvuotą pranešimą.

Darbo kodekso 108 ir 109 straipsniai

Pranešimas apie komandiruotą darbuotoją

Motyvuotas pranešimas dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso 108 straipsnio 4 dalyje numatyto laikotarpio pratęsimo