• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

Kaip darbe apsaugoti asmenis, patiriančius riziką susirgti COVID-19   2020-12-02

Valstybinė darbo inspekcija parengė Rekomendacijas darbdaviams kaip apsaugoti riziką susirgti COVID-19 liga patiriančius asmenis nuo užsikrėtimo darbo metu.
Darbdavio pareiga yra sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su darbu susijusiais aspektais bei organizuoti prevencinių priemonių (techninių, medicinos, teisinių, organizacinių ir kitų), skirtų nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijai, įgyvendinimą.

Rekomendacijos parengtos įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės COVID19 valdymo strategijos įgyvendinimo priemonių plane 1.2.3 ir 4.4.1 punktuose nurodytas priemones.

REKOMENDACIJOS DARBDAVIAMS KAIP APSAUGOTI RIZIKĄ SUSIRGTI COVID-19 LIGA PATIRIANČIUS ASMENIS NUO UŽSIKRĖTIMO DARBO METU