• Konsultacijų ir pranešimų apie nelegalų darbą tel. (8 5) 213 9772

 

Rekomendacijos   2020-10-26

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijos dėl viruso grėsmės

VDI rekomendacijos

ES rekomendacijos

Rekomendacijas parengė Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra, bendradarbiaujant su Europos Komisija ir Vyresniųjų darbo inspektorių komitetu.
Rekomendacijos skirtos padėti darbdaviams ir darbuotojams, siekiant užtikrinti saugias ir sveikas darbo vietas dėl pandemijos reikšmingai pasikeitusioje darbo aplinkoje. Pateikiama informacija ir patarimai apie rizikos vertinimo priemones, užkrato rizikos mažinimą darbo vietose, saugų grįžimą į darbą, darbuotojų įtraukimą į DSS klausimų sprendimą, nuotolinio darbo organizavimą, rūpinimąsi sergančiais darbuotojais, pasirengimą veiklai ateityje ir tolimesnių planų rengimą, tinkamo informavimo svarbą.
Taip pat pateikiami konkretūs įvairių valstybių (ne tik ES) bendrųjų priemonių, kurios priklausomai nuo situacijos, padės užtikrinti tinkamai saugią ir sveiką darbo aplinką, palaipsniui grįžtant prie įprastinio darbo ritmo, pavyzdžiai pagal sektorius ir profesijas (statybos, mažmeninė prekyba, transportas, paslaugos, laisvalaikio ir pramogų įmonių veikla, mokymo įstaigos, kirpyklos, policija ir laisvės atėmimo įstaigos ir t.t).

TDO rekomendacijos

Ataskaitos

"Ataskaita apie atliktus asmens sveikatos priežiūros įstaigų patikrinimus dėl darbuotojų saugą ir sveikatą bei darbo santykius reglamentuojančių įstatymų ar kitų norminių teisės aktų laikymosi esant COVID-19 pandemijai"