• Konsultacijų ir pranešimų apie nelegalų darbą tel. (8 5) 213 9772

 

Įmonių tikrinimo klausimynai   2023-07-10

Bendrinis ūkio subjekto patikrinimo kontrolinis klausimynas
Ūkio subjekto patikrinimo kontrolinis klausimynas. Darbo teisė.
Ūkio subjekto patikrinimo kontrolinis klausimynas. Darbuotojų sauga ir sveikata.
Garantijų komandiruotiems darbuotojams patikrinimo ir tikrojo komandiravimo nustatymo kontrolinis klausimynas
Smurto ir priekabiavimo darbe prevencijos kontrolinis klausimynas
Saugaus žemės ūkio darbų vykdymo patikrinimo kontrolinį klausimynas
Darbų vykdymo šuliniuose, rezervuaruose ir kitose uždarose erdvėse klausimynas
Savarankiškai dirbančių asmenų patikrinimų statybvietėse kontrolinis klausimynas
Lygių galimybių įgyvendinimo darbo teisinių santykių srityje kontrolinis klausimynas
Laikinojo įdarbinimo įmonių ir laikino darbo naudotojų patikrinimo kontrolinis klausimynas
Paslaugų pagal žemės ūkio ir miškininkystės kvitus teikimo ir gavimo patikrinimo kontrolinis klausimynas
Prevencinio statybviečių patikrinimo kontrolinis klausimynas
Saugaus darbų vykdymo autoservisuose patikrinimo kontrolinis klausimynas
Medienos apdirbimo saugaus darbų vykdymo kontrolinis klausimynas
Miško ruošos darbų vykdymo kontrolinis klausimynas
Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimų įgyvendinimo kontrolinis klausimynas
Saugaus pakrovimo, iškrovimo ir krovinių vežimo kelių transporto priemonėmis darbų vykdymo kontrolinis klausimynas
Statybviečių, kuriose atliekami statinių renovacijos darbai, patikrinimo kontrolinis klausimynas
Elektroninio inspektavimo dėl kritimų / virtimų iš aukščio / į gylį, grunto užvirtimo rizikos klausimynas