• Konsultacijų ir pranešimų apie nelegalų darbą tel. (8 5) 213 9772

 

Rekomendacijas įmonėms, kaip saugotis nuo virusų   2020-03-05

  • Užtikrinti reguliarų patalpų vėdinimą ne rečiau kaip 5 kartus per dieną.
  • Aprūpinti įmonę asmens higienos priemonėmis (muilu, popieriniais vienkartiniais rankšluosčiais, rankų dezinfekavimo priemonėmis) ir užtikrinti jų nuolatinį papildymą.
  • Užtikrinti asmens higienos priemonių (dezinfekavimo priemonių) prieinamumą visoje darbovietėje (prie centrinio įėjimo, prie įėjimų į tualeto patalpas ir kitose patalpose, kuriose įrengti praustuvai).
  • Užtikrinti biure esančių paviršių (stalų, kėdžių, palangių ir kt.) valymą drėgnuoju būdu ne rečiau kaip vieną kartą per dieną.
  • Užtikrinti, kad įmonėje esantys tualetai ir jų durų rankenos būtų dezinfekuojami ne rečiau kaip 5 kartus per dieną.
  • Informuoti darbuotojus apie asmens higienos priemonių taikymą dažnai lankomose ir matomose vietose. (pvz., kabinat informaciją prie įėjimų / išėjimų).