• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

Laikinai stabdomi įmonių patikrinimai, konsultacijų linija veiks visą parą   2020-03-26

Nuo kovo 16 d., siekiant apsaugoti darbuotojų bei interesantų sveikatą, Valstybinė darbo inspekcija (VDI) keičia savo veiklos organizavimą.
VDI laikinai stabdo visus inicijuojamus ūkio subjektų planinius ir neplaninius patikrinimus. Į patikrinimus darbo inspektoriai vyks tik išimtinais atvejais pagal pranešimą apie įvykį darbe, dėl kurio darbuotojas patyrė žalą sveikatai ar žuvo.
Pranešimų, skundų, viešai paskelbtos ar kitais būdais gautos informacijos dėl darbo teisės bei darbuotojų saugos ir sveikatos pažeidimų tyrimas bus vykdomas, esant galimybei, neišvykstant į ūkio subjektą. Tokiu atveju pareiškėjai, darbdaviai, darbuotojai, kiti suinteresuoti asmenys bus apklausiami elektroninių komunikacijos priemonių pagalba, o teikiant tyrimui atlikti būtinus dokumentus ir duomenimis bus taikomi būdai, užtikrinantys asmens duomenų apsaugą. Pranešimų ir skundų dėl darbo teisės bei darbuotojų saugos ir sveikatos pažeidimų, kurių neįmanoma ištirti neišvykstant į patikros vietą, nagrinėjimas bus atidėtas iki karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje atšaukimo.
Taip pat laikinai stabdomas VDI inspektorių dalyvavimas kitų priežiūros įstaigų inicijuojamuose ūkio subjektų planiniuose ir neplaniniuose patikrinimuose.
VDI jau kurį laiką konsultacijas gyventojams, darbdaviams ir darbuotojams teikia nuotoliniu būdu elektroninių komunikacijos priemonių pagalba. Konsultuotis darbo teisės klausimais galima konsultacijų telefonu 8 5 2139772 arba internetu, parašius asmeninę žinutę VDI Facebook profilyje.
Konsultacijų telefonu linija veikia:
darbo dienomis nuo 8 val. iki 20 val.
savaitgaliais nuo 10 val. iki 15 val.
Naktinis konsultavimas (nuo 20 val. iki 8 val.) vykdomas mobiliuoju telefonu +370 619 77971.   

Darbo ginčų komisijos (DGK) prie VDI darbo ginčų komisijų posėdžius ir ginčų nagrinėjimą organizuos bei vykdys rašytinio proceso tvarka, su darbo ginčų komisijos nariais bendraujant bei sprendimus priimant elektroninių komunikacijos priemonių pagalba. Nesant galimybės nagrinėti bylą rašytinio proceso tvarka, atidėti bylos nagrinėjimą Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino režimo laikotarpiu.
VDI laikinai stabdo ir darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų, darbdavių, darbdaviui atstovaujančių ir darbdavio įgaliotų asmenų, vykdančių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimą.
Prašymus, skundus, pranešimus galima pateikti el. paštu info@vdi.lt užpildžius reikiamą formą, neatvykstant į VDI skyrius.
Darbo inspekcijos veiklos organizavimo tvarka keičiama iki karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje atšaukimo.