• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

Parengtos saugaus darbo rekomendacijos vykdant miško darbus   2019-12-02

Valstybinė darbo inspekcija (VDI), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos užsakymu parengtomis Miško darbų saugos rekomendacijomis ir kitais darbuotojų saugos ir sveikatos norminiuose teisės aktuose nustatytais reikalavimais, parengė Darbuotojų saugos ir sveikatos metodines rekomendacijas vykdant miško darbus (Rekomendacijos). Jos paskelbtos VDI interneto svetainėje, skiltyje „Metodinės rekomendacijos“ (https://www.vdi.lt/Forms/MR_grid.aspx ).

Šiomis Rekomendacijomis siūloma vadovautis fiziniams bei juridiniams asmenims, kurių veikla susijusi su įvairiais miško darbais. Valstybinė darbo inspekcija primena, kad Rekomendacijos neapriboja darbdavių teisių priimti ir taikyti kitas priemones, užtikrinančias geresnę darbuotojų saugą ir sveikatą, atliekant pavojingus darbus miškininkystėje, atsižvelgiant į techninę pažangą